ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงาน
  ข้อมูลงบประมาณ(รายรับ-รายจ่าย)
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
  ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
  อำนาจหน้าที่
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  คำแถลงนโยบายนายก
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560
  สถานที่ท่องเที่ยว
  กฏบัตรตรวจสอบภายใน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุรจริต
  เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต
  คู่มือประชาชน
  บริการงานทะเบียนราษฎร
  บริการชำระภาษี
  การจดทะเบียนพาณิชย์
  บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
  บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
  บริการข้อมูลข่าวสาร
  บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
  งานสังคมสงเคราะห์
  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
  Download แบบฟอร์ม
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 61-64
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
  แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562)
  แผนดำเนินงานปี 2559
  แผนดำเนินงานปี 2560
  แผนอัตรากำลัง 4 ปี 2556-2559
  งบประมาณรายจ่าย ปี2559
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2559
  แผนอัตรากำลัง 4ปี 2558-2560(เพิ่มเติม)
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
  แผนดำเนินงานปี62
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 60 รอบ1
  แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2560
  ข้อมูลย้อนหลัง
ท่านคิดว่าปัญหาใดของเทศบาลตำบลบางเสาธงที่มีความรุนแรงและควรเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
ปัญหาน้ำท่วม
ปัญหาขยะมูลฝอย
ปัญหาน้ำเน่าเสีย
ปัญหาความเป็นระเบียบ
ปัญหาการต่อเติมอาคาร
ดูผลโหวด

สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
32767  
กระดานแสดงความคิดเห็น
[ ตั้งกระทู้ ]     [ กระทู้ทั้งหมด ]
  
ขยะล้นถัง
ปดาห์ที่ผ่านมารถขยะมาเก็บขยะวันพุธที่ 27 กค. 2559 พฤ. ศุกร์ เสาร์ ไม่มาเก็บเลย วันอาทิตย์สิ้นเดือน ทุกซอยในเคหะเมืองไหม่บางพลี ขยะล้นออกมาถนนเลอะเทอะ รถยนต์เข้ามาในซอยเหยียบเละเทะ ส่งกลิ้นเหม็น มาหลายวันแล้ว เกิดอะไรขึ้น ทำไมรถขยะไม่ค่อยมาเก็บ เป็นแบบนี้บ่อยมาก
อยากให้เทศบาลดูแลด้วยค่ะ
JWC [jwc@gmail.com]     01 ส.ค. 2559 เวลา 15:21:15  

  
ความคิดเห็นที่ 1
เรียน คุณJWC
admin ได้รับเรื่องร้องเรียนของท่านแล้ว และแจ้งหน่วนงานที่เกี่ยวข้องและได้นำเรียนคณะผู้บริหารทราบเรียบร้อยแล้ว
admin    02 ส.ค. 2559 เวลา 09:23:34  

  
ความคิดเห็นที่ 2
เคหะบางพลี ซอย ฝ3 ฝ 1 ขยะยังล้นถังเหมือนเดิมค่ะ เนื่องจากรถขยะไม่มาเก็บขยะ มาเก็บวันจันทร์ที่ 29 สค. อังคาร พุธ พฤหัส วันนี้วันศุกร์ที่ 2 กย. เมื่อเช้้าออกมา 7.30 น. ยังไม่มาเก็บเลย ติดเสาร์-อาทิตย์อีก และช่วงนี้หน้าฝน ฝนตกทีไร น้ำท่วมและขยะลอยเกลื่อนเลยค่ะ ฝากผู้เกี่ยวข้องดูแลเร่งด่วน ให้มาเก็บทุกวันด้วยค่ะ
ขยะล้นถัง    02 ก.ย. 2559 เวลา 10:44:58  

ร่วมแสดงความคิดเห็น
  
ชื่อ
รายละเอียด
อีเมล์    IP Address : 34.228.115.216
กรอกรหัสก่อนโพส