ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงาน
  ข้อมูลงบประมาณ(รายรับ-รายจ่าย)
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
  ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
  อำนาจหน้าที่
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  คำแถลงนโยบายนายก
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560
  สถานที่ท่องเที่ยว
  กฏบัตรตรวจสอบภายใน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุรจริต
  เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต
  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงาน
  คู่มือประชาชน
  บริการงานทะเบียนราษฎร
  บริการชำระภาษี
  การจดทะเบียนพาณิชย์
  บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
  บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
  บริการข้อมูลข่าวสาร
  บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
  งานสังคมสงเคราะห์
  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
  Download แบบฟอร์ม
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 61-64
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
  แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562)
  แผนดำเนินงานปี 2559
  แผนดำเนินงานปี 2560
  แผนอัตรากำลัง 4 ปี 2556-2559
  งบประมาณรายจ่าย ปี2559
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2559
  แผนอัตรากำลัง 4ปี 2558-2560(เพิ่มเติม)
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
  แผนดำเนินงานปี62
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 60 รอบ1
  แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2560
  ข้อมูลย้อนหลัง
ท่านคิดว่าปัญหาใดของเทศบาลตำบลบางเสาธงที่มีความรุนแรงและควรเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
ปัญหาน้ำท่วม
ปัญหาขยะมูลฝอย
ปัญหาน้ำเน่าเสีย
ปัญหาความเป็นระเบียบ
ปัญหาการต่อเติมอาคาร
ดูผลโหวด

สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
32767  
กระดานแสดงความคิดเห็น
[ ตั้งกระทู้ ]     [ กระทู้ทั้งหมด ]
  
ขยะล้นถัง
ปดาห์ที่ผ่านมารถขยะมาเก็บขยะวันพุธที่ 27 กค. 2559 พฤ. ศุกร์ เสาร์ ไม่มาเก็บเลย วันอาทิตย์สิ้นเดือน ทุกซอยในเคหะเมืองไหม่บางพลี ขยะล้นออกมาถนนเลอะเทอะ รถยนต์เข้ามาในซอยเหยียบเละเทะ ส่งกลิ้นเหม็น มาหลายวันแล้ว เกิดอะไรขึ้น ทำไมรถขยะไม่ค่อยมาเก็บ เป็นแบบนี้บ่อยมาก
อยากให้เทศบาลดูแลด้วยค่ะ
JWC [jwc@gmail.com]     01 ส.ค. 2559 เวลา 15:21:15  

  
ความคิดเห็นที่ 1
เรียน คุณJWC
admin ได้รับเรื่องร้องเรียนของท่านแล้ว และแจ้งหน่วนงานที่เกี่ยวข้องและได้นำเรียนคณะผู้บริหารทราบเรียบร้อยแล้ว
admin    02 ส.ค. 2559 เวลา 09:23:34  

  
ความคิดเห็นที่ 2
เคหะบางพลี ซอย ฝ3 ฝ 1 ขยะยังล้นถังเหมือนเดิมค่ะ เนื่องจากรถขยะไม่มาเก็บขยะ มาเก็บวันจันทร์ที่ 29 สค. อังคาร พุธ พฤหัส วันนี้วันศุกร์ที่ 2 กย. เมื่อเช้้าออกมา 7.30 น. ยังไม่มาเก็บเลย ติดเสาร์-อาทิตย์อีก และช่วงนี้หน้าฝน ฝนตกทีไร น้ำท่วมและขยะลอยเกลื่อนเลยค่ะ ฝากผู้เกี่ยวข้องดูแลเร่งด่วน ให้มาเก็บทุกวันด้วยค่ะ
ขยะล้นถัง    02 ก.ย. 2559 เวลา 10:44:58  

ร่วมแสดงความคิดเห็น
  
ชื่อ
รายละเอียด
อีเมล์    IP Address : 54.157.61.68
กรอกรหัสก่อนโพส