ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงาน
  ข้อมูลงบประมาณ(รายรับ-รายจ่าย)
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
  ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
  อำนาจหน้าที่
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  คำแถลงนโยบายนายก
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560
  สถานที่ท่องเที่ยว
  กฏบัตรตรวจสอบภายใน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุรจริต
  เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต
  คู่มือประชาชน
  บริการงานทะเบียนราษฎร
  บริการชำระภาษี
  การจดทะเบียนพาณิชย์
  บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
  บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
  บริการข้อมูลข่าวสาร
  บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
  งานสังคมสงเคราะห์
  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
  Download แบบฟอร์ม
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 61-64
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
  แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562)
  แผนดำเนินงานปี 2559
  แผนดำเนินงานปี 2560
  แผนอัตรากำลัง 4 ปี 2556-2559
  งบประมาณรายจ่าย ปี2559
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2559
  แผนอัตรากำลัง 4ปี 2558-2560(เพิ่มเติม)
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
  แผนดำเนินงานปี62
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 60 รอบ1
  แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2560
  ข้อมูลย้อนหลัง
ท่านคิดว่าปัญหาใดของเทศบาลตำบลบางเสาธงที่มีความรุนแรงและควรเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
ปัญหาน้ำท่วม
ปัญหาขยะมูลฝอย
ปัญหาน้ำเน่าเสีย
ปัญหาความเป็นระเบียบ
ปัญหาการต่อเติมอาคาร
ดูผลโหวด

สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
32767  
กระดานแสดงความคิดเห็น
[ ตั้งกระทู้ ]     [ กระทู้ทั้งหมด ]
  
ห้ามขายอาหารริมฟูตบาท(ต่อ)
.ตามหัวข้อที่ทางเทศบาลชึ้แจ้งก็พอจะเข้าใจนะครับว่าเป็นนโยบายการจัดระเบียบ
แต่ถาม ขอทำความเข้าใจหน่อยครับว่าจัดระเบียบเฉพาะที่เป็นหน้าโรงเรียนเหรอครับ แต่ถ้าเป็นฟุตบาทที่เป็นหน้าบ้านสามารถเช่าที่หน้าร้านเขาขายได้ใช่ไหมครับแล้วแบบนี้ทางเทศบาลอ้างได้อย่างไรครับว่าเป็นนโยบาย ..แล้วอีกอย่างที่ให้ขายได้หลัง17.00นาฬิกา - 6.00 นาฬิกา ถามหน่อยว่านักเรียนบ้านไหนครับที่มาถึงโรงเรียนก่อน 6.00 นาฬิกา แล้วอีกอย่าครับร้านค้าบางร้านที่ขายกลางคืนเช้ามาทิ้งทั้งเศษอาหาร ทั้งกระดูกหมูเกลื่อนไปหมด ขอถามว่าทางเจ้าหน้าที่ที่คอยทำความสะอาดถนนเขาไม่ร้องเรียนเข้าไปบ้างเหรอครับ......อีกคำถามครับ ถ้าผมจะร้องเขาไปทางจังหวัดได้ไหมครับ อยากให้ทางเทศบาลใส่ใจเรื่องของชวิตเด็กหน่อยครับ เพราะดีกว่าที่จะได้ยินว่ารถชนเด็กนักเรียนตายหน้าโรงเรียนเพราะวิ่งข้ามถนนไปกินข้าวเช้าก่อนเข้าโรงเรียน

พ่อส่งลูกไปโรงเรียน [pey2521@hotmail.com]     17 ส.ค. 2558 เวลา 12:40:10  

  
ความคิดเห็นที่ 1
Good job maikng it appear easy.
Caroline    15 ก.ค. 2560 เวลา 09:09:40  

ร่วมแสดงความคิดเห็น
  
ชื่อ
รายละเอียด
อีเมล์    IP Address : 34.228.115.216
กรอกรหัสก่อนโพส