ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงาน
  ข้อมูลงบประมาณ(รายรับ-รายจ่าย)
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
  ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
  อำนาจหน้าที่
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  คำแถลงนโยบายนายก
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560
  สถานที่ท่องเที่ยว
  กฏบัตรตรวจสอบภายใน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุรจริต
  เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต
  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงาน
  คู่มือประชาชน
  บริการงานทะเบียนราษฎร
  บริการชำระภาษี
  การจดทะเบียนพาณิชย์
  บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
  บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
  บริการข้อมูลข่าวสาร
  บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
  งานสังคมสงเคราะห์
  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
  Download แบบฟอร์ม
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 61-64
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
  แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562)
  แผนดำเนินงานปี 2559
  แผนดำเนินงานปี 2560
  แผนอัตรากำลัง 4 ปี 2556-2559
  งบประมาณรายจ่าย ปี2559
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2559
  แผนอัตรากำลัง 4ปี 2558-2560(เพิ่มเติม)
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
  แผนดำเนินงานปี62
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 60 รอบ1
  แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2560
  ข้อมูลย้อนหลัง
ท่านคิดว่าปัญหาใดของเทศบาลตำบลบางเสาธงที่มีความรุนแรงและควรเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
ปัญหาน้ำท่วม
ปัญหาขยะมูลฝอย
ปัญหาน้ำเน่าเสีย
ปัญหาความเป็นระเบียบ
ปัญหาการต่อเติมอาคาร
ดูผลโหวด

สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
32767  
กระดานแสดงความคิดเห็น
[ ตั้งกระทู้ ]     [ กระทู้ทั้งหมด ]
  
ห้ามขายอาหารริมฟูตบาท(ต่อ)
.ตามหัวข้อที่ทางเทศบาลชึ้แจ้งก็พอจะเข้าใจนะครับว่าเป็นนโยบายการจัดระเบียบ
แต่ถาม ขอทำความเข้าใจหน่อยครับว่าจัดระเบียบเฉพาะที่เป็นหน้าโรงเรียนเหรอครับ แต่ถ้าเป็นฟุตบาทที่เป็นหน้าบ้านสามารถเช่าที่หน้าร้านเขาขายได้ใช่ไหมครับแล้วแบบนี้ทางเทศบาลอ้างได้อย่างไรครับว่าเป็นนโยบาย ..แล้วอีกอย่างที่ให้ขายได้หลัง17.00นาฬิกา - 6.00 นาฬิกา ถามหน่อยว่านักเรียนบ้านไหนครับที่มาถึงโรงเรียนก่อน 6.00 นาฬิกา แล้วอีกอย่าครับร้านค้าบางร้านที่ขายกลางคืนเช้ามาทิ้งทั้งเศษอาหาร ทั้งกระดูกหมูเกลื่อนไปหมด ขอถามว่าทางเจ้าหน้าที่ที่คอยทำความสะอาดถนนเขาไม่ร้องเรียนเข้าไปบ้างเหรอครับ......อีกคำถามครับ ถ้าผมจะร้องเขาไปทางจังหวัดได้ไหมครับ อยากให้ทางเทศบาลใส่ใจเรื่องของชวิตเด็กหน่อยครับ เพราะดีกว่าที่จะได้ยินว่ารถชนเด็กนักเรียนตายหน้าโรงเรียนเพราะวิ่งข้ามถนนไปกินข้าวเช้าก่อนเข้าโรงเรียน

พ่อส่งลูกไปโรงเรียน [pey2521@hotmail.com]     17 ส.ค. 2558 เวลา 12:40:10  

  
ความคิดเห็นที่ 1
Good job maikng it appear easy.
Caroline    15 ก.ค. 2560 เวลา 09:09:40  

ร่วมแสดงความคิดเห็น
  
ชื่อ
รายละเอียด
อีเมล์    IP Address : 54.157.61.68
กรอกรหัสก่อนโพส