ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงาน
  ข้อมูลงบประมาณ(รายรับ-รายจ่าย)
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
  ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
  อำนาจหน้าที่
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  คำแถลงนโยบายนายก
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560
  สถานที่ท่องเที่ยว
  กฏบัตรตรวจสอบภายใน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุรจริต
  เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต
  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงาน
  คู่มือประชาชน
  บริการงานทะเบียนราษฎร
  บริการชำระภาษี
  การจดทะเบียนพาณิชย์
  บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
  บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
  บริการข้อมูลข่าวสาร
  บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
  งานสังคมสงเคราะห์
  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
  Download แบบฟอร์ม
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 61-64
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
  แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562)
  แผนดำเนินงานปี 2559
  แผนดำเนินงานปี 2560
  แผนอัตรากำลัง 4 ปี 2556-2559
  งบประมาณรายจ่าย ปี2559
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2559
  แผนอัตรากำลัง 4ปี 2558-2560(เพิ่มเติม)
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
  แผนดำเนินงานปี62
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 60 รอบ1
  แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2560
  ข้อมูลย้อนหลัง
ท่านคิดว่าปัญหาใดของเทศบาลตำบลบางเสาธงที่มีความรุนแรงและควรเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
ปัญหาน้ำท่วม
ปัญหาขยะมูลฝอย
ปัญหาน้ำเน่าเสีย
ปัญหาความเป็นระเบียบ
ปัญหาการต่อเติมอาคาร
ดูผลโหวด

สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
32767  
กระดานแสดงความคิดเห็น
[ ตั้งกระทู้ ]     [ กระทู้ทั้งหมด ]
  
ห้ามขายอาหารริมฟูตบาท
ข้าพเจ้าได้สอบถามทางโรงเรียน รส.9ว่ามีหน่วยงานใดห้ามขายอาหารหน้าโรงเรียนตอนเช้า ได้ความว่าเป็นคำสั่งจากทาง คสช ห้ามขายอาหารริมฟุตบาท อยากทราบว่าทางเทศบาลมีดำเนินการเช่นไรบ้าง มีการชี้แจ้งให้ทางคสชเข้าใจถึงปัญหาบ้างหรือเปล่า เนื่องจากตอนนีัโรงเรียนได้เปิดเทอมแล้วเด็กที่มาโรงเรียนหาข้าวเช้าทานไม่มีเลย เพราะทาง คสช มีคำสั่งห้ามขายบนริมฟุตบาท ร้านขายต่างๆก้อย้ายเข้าไปขายในซอยซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับโรงเรียนซึ่งข้าพเจ้าเห็นว่าอันตรายมาก เพราะเด็กต้องวื่งข้ามถนนไปซื้อข้าวกินเสี่ยงต่อการถูกรถชนอย่างมาก อยากทราบว่าเป็นนโยบายของทาง คสช จริงหรือเปล่า ถ้าจริงแล้วทำไมช่วงเย็นถึงกลางดึกยังขายอาหารได้อยู่อีก ทาง คสช ได้ตรวจสอบก่อนมีคำสั่งบางหรือเปล่าครับ อยากให้ผ่อนปรนให้คนขายอาหาร(หรือคนทำมาหากินบ้าง) อย่างช่วงเช้าโรงเรียนเปิดก็กำหนดเวลาการขายก็ได้ เพื่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียน อิกอย่าง รส.9 เป็นโรงเรียนเด็กประถมครับยังไม่มีความระมัดระวังเพียงพอ
อยากให้ลงพื้นที่เข้ามาตรวจสอบดูบ้างนะครับ *หวังว่าเรื่องคงไม่เงียบหายนะครับ
ผมก็ประชาชนคนหนึ่ง
พ่อส่งลูกไปโรงเรียน [pey2521@hotmail.com]     11 มิ.ย. 2558 เวลา 07:31:44  

  
ความคิดเห็นที่ 1
admin ได้รับเรื่องของท่านแล้ว และจะนำเสนิผู้บริหารทราบต่อไป ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
admin    11 มิ.ย. 2558 เวลา 10:05:41  

  
ความคิดเห็นที่ 2
ผมคิดว่าทางโรงเรียนก็น่าจะจัดที่ทางให้คนขายและขายเป็นเวลาตอนเช้าๆครับ ให้ขายเวลาเดียวคงพอ
พล    16 มิ.ย. 2558 เวลา 09:42:13  

  
ความคิดเห็นที่ 3
เรียน คุณพ่อส่งลูกไปโรงเรียน
ตามที่ท่านได้แจ้งปัญหา เรื่อง การห้ามขายอาหารริมฟุตบาท นั้น เทศบาลตำบลบางเสาธง ขอชี้แจงว่า ด้วยเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 เทศบาลฯได้เชิญผู้ประกอบการร้านค้า มาประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดระเบียบทางเท้าถนนสายบี และมีมติร่วมกันว่า บริเวณหน้าโรงเรียน อนุญาตให้จำหน่ายสินค้าได้ โดยช่วงเช้าจำหน่ายได้ถึงเวลา 6.00 น. และช่วงเย็นจำหน่ายได้ตั้งแต่เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ แต่ต้องอยู่ในแนวเส้นสีแดง และการจัดระเบียบครั้งนี้ เป็นไปตามหนังสือจังหวัดสมุทรปราการ เรื่องการจัดระเบียบทางเท้าเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้สัญจร ตามนโยบายการคืนพื้นที่ทางเท้าให้กับประชาชน ของ คสช. ค่ะ
เทศบาลตำบลบางเสาธง    19 มิ.ย. 2558 เวลา 14:27:46  

  
ความคิดเห็นที่ 4
This arlicte went ahead and made my day.
Teyah    03 ก.ย. 2559 เวลา 01:40:44  

ร่วมแสดงความคิดเห็น
  
ชื่อ
รายละเอียด
อีเมล์    IP Address : 54.157.61.68
กรอกรหัสก่อนโพส