ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงาน
  ข้อมูลงบประมาณ(รายรับ-รายจ่าย)
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
  ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
  อำนาจหน้าที่
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  คำแถลงนโยบายนายก
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560
  สถานที่ท่องเที่ยว
  กฏบัตรตรวจสอบภายใน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุรจริต
  เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต
  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงาน
  คู่มือประชาชน
  บริการงานทะเบียนราษฎร
  บริการชำระภาษี
  การจดทะเบียนพาณิชย์
  บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
  บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
  บริการข้อมูลข่าวสาร
  บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
  งานสังคมสงเคราะห์
  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
  Download แบบฟอร์ม
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 61-64
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
  แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562)
  แผนดำเนินงานปี 2559
  แผนดำเนินงานปี 2560
  แผนอัตรากำลัง 4 ปี 2556-2559
  งบประมาณรายจ่าย ปี2559
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2559
  แผนอัตรากำลัง 4ปี 2558-2560(เพิ่มเติม)
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
  แผนดำเนินงานปี62
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 60 รอบ1
  แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2560
  ข้อมูลย้อนหลัง
ท่านคิดว่าปัญหาใดของเทศบาลตำบลบางเสาธงที่มีความรุนแรงและควรเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
ปัญหาน้ำท่วม
ปัญหาขยะมูลฝอย
ปัญหาน้ำเน่าเสีย
ปัญหาความเป็นระเบียบ
ปัญหาการต่อเติมอาคาร
ดูผลโหวด

สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
32767  
กระดานแสดงความคิดเห็น
[ ตั้งกระทู้ ]     [ กระทู้ทั้งหมด ]
  
การทำใส้ไก่และปล่อยน้ำลงลำรางสาธารณะ ทำให้น้ำเสีย และส่งกลิ่นเหม็นรบกวนเพื่อนบ้าน
เรียนท่านหัวหน้าสุขาภิบาลบางเสาธง
บ้านเลขที่ 245/62 ซ.9 หมู่บ้านกราฟฟิคเฮ้าส์ ได้นำส้ไก่มาต้ม และแปรรูปที่บ้าน โดยปล่อยน้ำเสียลงคลองหลังบ้าน ทำให้น้ำเน่าเสีย และส่งกลิ่นเหม็นไปทั่ว รวมทั้งส่งกลิ่นเหม็นไปยังเพื่อนบ้านด้วย (ไม่กล้าเปิดประตูบ้านเลย เพราะกลิ่นเหม็นมาก) รบกวนทาง สุขาภิบาลช่วยแก้ไขโดยด่วน เพราะหลายคนพยายามอดทนมานานแล้ว แต่ไม่กล้าแจ้ง เพราะเกรงใจ และไม่อยากมีปัญหากับเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอยู่
เพื่อนบ้านกราฟฟิคเฮ้าส์ ซ.9 [Boonterm25@hotmail.com]     27 พ.ค. 2558 เวลา 17:16:00  

  
ความคิดเห็นที่ 1
เรียน คุณเพื่อนบ้านกราฟฟิคเฮ้าส์ ซ.9
admin ขอแจ้งว่าหมู่บ้านกราฟฟิคเฮาส์ ไม่ได้อยู๋ในเขตเทศบาลตำบลบางเสาธง จึงไม่สามารถเข้าไปดำเนินการใดๆได้ หมู่บ้านกราฟฟิคเฮ้าส์ อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง ท่านสามารถติดต่อได้ที่ ถ.บางนา-ตราด กม.26 ตำบลบางเสาธง อำเภอเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ : 02-7071671 แฟกซ์ : 02-7071674 หรือที่เว็บไซต์ www.obt-bangsaotong.go.th โดยทางเทศบาลจะประสานงานให้อีกทางหนึ่ง ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงค่ะ
admin    03 มิ.ย. 2558 เวลา 13:59:57  

ร่วมแสดงความคิดเห็น
  
ชื่อ
รายละเอียด
อีเมล์    IP Address : 54.157.61.68
กรอกรหัสก่อนโพส