ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงาน
  ข้อมูลงบประมาณ(รายรับ-รายจ่าย)
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
  ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
  อำนาจหน้าที่
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  คำแถลงนโยบายนายก
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560
  สถานที่ท่องเที่ยว
  กฏบัตรตรวจสอบภายใน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุรจริต
  เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต
  คู่มือประชาชน
  บริการงานทะเบียนราษฎร
  บริการชำระภาษี
  การจดทะเบียนพาณิชย์
  บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
  บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
  บริการข้อมูลข่าวสาร
  บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
  งานสังคมสงเคราะห์
  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
  Download แบบฟอร์ม
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 61-64
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
  แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562)
  แผนดำเนินงานปี 2559
  แผนดำเนินงานปี 2560
  แผนอัตรากำลัง 4 ปี 2556-2559
  งบประมาณรายจ่าย ปี2559
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2559
  แผนอัตรากำลัง 4ปี 2558-2560(เพิ่มเติม)
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
  แผนดำเนินงานปี62
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 60 รอบ1
  แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2560
  ข้อมูลย้อนหลัง
ท่านคิดว่าปัญหาใดของเทศบาลตำบลบางเสาธงที่มีความรุนแรงและควรเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
ปัญหาน้ำท่วม
ปัญหาขยะมูลฝอย
ปัญหาน้ำเน่าเสีย
ปัญหาความเป็นระเบียบ
ปัญหาการต่อเติมอาคาร
ดูผลโหวด

สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
32767  
กระดานแสดงความคิดเห็น
[ ตั้งกระทู้ ]     [ กระทู้ทั้งหมด ]
  
การทำใส้ไก่และปล่อยน้ำลงลำรางสาธารณะ ทำให้น้ำเสีย และส่งกลิ่นเหม็นรบกวนเพื่อนบ้าน
เรียนท่านหัวหน้าสุขาภิบาลบางเสาธง
บ้านเลขที่ 245/62 ซ.9 หมู่บ้านกราฟฟิคเฮ้าส์ ได้นำส้ไก่มาต้ม และแปรรูปที่บ้าน โดยปล่อยน้ำเสียลงคลองหลังบ้าน ทำให้น้ำเน่าเสีย และส่งกลิ่นเหม็นไปทั่ว รวมทั้งส่งกลิ่นเหม็นไปยังเพื่อนบ้านด้วย (ไม่กล้าเปิดประตูบ้านเลย เพราะกลิ่นเหม็นมาก) รบกวนทาง สุขาภิบาลช่วยแก้ไขโดยด่วน เพราะหลายคนพยายามอดทนมานานแล้ว แต่ไม่กล้าแจ้ง เพราะเกรงใจ และไม่อยากมีปัญหากับเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอยู่
เพื่อนบ้านกราฟฟิคเฮ้าส์ ซ.9 [Boonterm25@hotmail.com]     27 พ.ค. 2558 เวลา 17:16:00  

  
ความคิดเห็นที่ 1
เรียน คุณเพื่อนบ้านกราฟฟิคเฮ้าส์ ซ.9
admin ขอแจ้งว่าหมู่บ้านกราฟฟิคเฮาส์ ไม่ได้อยู๋ในเขตเทศบาลตำบลบางเสาธง จึงไม่สามารถเข้าไปดำเนินการใดๆได้ หมู่บ้านกราฟฟิคเฮ้าส์ อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง ท่านสามารถติดต่อได้ที่ ถ.บางนา-ตราด กม.26 ตำบลบางเสาธง อำเภอเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ : 02-7071671 แฟกซ์ : 02-7071674 หรือที่เว็บไซต์ www.obt-bangsaotong.go.th โดยทางเทศบาลจะประสานงานให้อีกทางหนึ่ง ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงค่ะ
admin    03 มิ.ย. 2558 เวลา 13:59:57  

ร่วมแสดงความคิดเห็น
  
ชื่อ
รายละเอียด
อีเมล์    IP Address : 34.228.115.216
กรอกรหัสก่อนโพส