ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงาน
  ข้อมูลงบประมาณ(รายรับ-รายจ่าย)
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
  ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
  อำนาจหน้าที่
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  คำแถลงนโยบายนายก
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560
  สถานที่ท่องเที่ยว
  กฏบัตรตรวจสอบภายใน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุรจริต
  เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต
  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงาน
  คู่มือประชาชน
  บริการงานทะเบียนราษฎร
  บริการชำระภาษี
  การจดทะเบียนพาณิชย์
  บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
  บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
  บริการข้อมูลข่าวสาร
  บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
  งานสังคมสงเคราะห์
  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
  Download แบบฟอร์ม
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 61-64
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
  แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562)
  แผนดำเนินงานปี 2559
  แผนดำเนินงานปี 2560
  แผนอัตรากำลัง 4 ปี 2556-2559
  งบประมาณรายจ่าย ปี2559
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2559
  แผนอัตรากำลัง 4ปี 2558-2560(เพิ่มเติม)
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
  แผนดำเนินงานปี62
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 60 รอบ1
  แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2560
  ข้อมูลย้อนหลัง
ท่านคิดว่าปัญหาใดของเทศบาลตำบลบางเสาธงที่มีความรุนแรงและควรเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
ปัญหาน้ำท่วม
ปัญหาขยะมูลฝอย
ปัญหาน้ำเน่าเสีย
ปัญหาความเป็นระเบียบ
ปัญหาการต่อเติมอาคาร
ดูผลโหวด

สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
32767  
กระดานแสดงความคิดเห็น
[ ตั้งกระทู้ ]     [ กระทู้ทั้งหมด ]
  
การจอดรถริมถนนของบริษัทขนส่งตรงบ้านเอื้ออาทรโครงการ2
ผู้ประกอบการใด้จอดรถบริเวณริมถนนตลอดแนวมีคนใช้รถจำนวนมากไปทำงานซึ้งทำให้ตอนช่วงเช้า-เย็นซึ้งเป็นเวลาเร่งด่วนรถติดทำให้เดือดร้อนเนื่องจากจะมีรถบัสรับส่งพนักงานทำให้ไม่สามารถสวนกันได้ทำให้ติดมากๆ ขอให้ไปช่วยตักเตือนให้หาที่จอดให้เป็นระเบียบ (และทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยๆ ซึ้งบริเวณนั้นเป็นป้ายรถเมล์ และทางแยกไม่น่าจะจอดใด้ตามกฎหมายจราจร)ขอบคุณค่ะ/ครับ
ผู้ใช้รถใช้ถนนผ่านเอื้ออาทรโครงการ2 [jomtrai.8422@gmail.com]     17 พ.ค. 2558 เวลา 08:41:00  

  
ความคิดเห็นที่ 1
admin ได้รับเรื่องและนำเรียนผู้บริหารเรียบร้อยแล้ว ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง ขอบคุณค่ะ
admin    25 พ.ค. 2558 เวลา 08:51:09  

  
ความคิดเห็นที่ 2
ผู้ประกอบการยังมีการจอดรถเหมือนเดิม ไม่มีอะไรเกิดขึ้น ล่าสุด(ประมาณวันที่29-30/5/15)มีอุบัติเหตุมีผู้เสียชีวีต ชนท้ายรถของผู้ประกอบการทีจอดอยู่ ช่วยรีบจัดการด้วยครับ
ผู้ใช้รถใช้ถนนผ่านเอื้ออาทรโครงการ2    31 พ.ค. 2558 เวลา 17:31:20  

  
ความคิดเห็นที่ 3
ร้องเรียนไปก้อไรผลครับ

ประชาชน    11 มิ.ย. 2558 เวลา 07:07:50  

  
ความคิดเห็นที่ 4
What a pluesare to find someone who thinks through the issues
Carlie    03 ก.ย. 2559 เวลา 00:31:09  

ร่วมแสดงความคิดเห็น
  
ชื่อ
รายละเอียด
อีเมล์    IP Address : 54.157.61.68
กรอกรหัสก่อนโพส