ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงาน
  ข้อมูลงบประมาณ(รายรับ-รายจ่าย)
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
  ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
  อำนาจหน้าที่
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  คำแถลงนโยบายนายก
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560
  สถานที่ท่องเที่ยว
  กฏบัตรตรวจสอบภายใน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุรจริต
  เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต
  คู่มือประชาชน
  บริการงานทะเบียนราษฎร
  บริการชำระภาษี
  การจดทะเบียนพาณิชย์
  บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
  บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
  บริการข้อมูลข่าวสาร
  บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
  งานสังคมสงเคราะห์
  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
  Download แบบฟอร์ม
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 61-64
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
  แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562)
  แผนดำเนินงานปี 2559
  แผนดำเนินงานปี 2560
  แผนอัตรากำลัง 4 ปี 2556-2559
  งบประมาณรายจ่าย ปี2559
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2559
  แผนอัตรากำลัง 4ปี 2558-2560(เพิ่มเติม)
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
  แผนดำเนินงานปี62
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 60 รอบ1
  แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2560
  ข้อมูลย้อนหลัง
ท่านคิดว่าปัญหาใดของเทศบาลตำบลบางเสาธงที่มีความรุนแรงและควรเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
ปัญหาน้ำท่วม
ปัญหาขยะมูลฝอย
ปัญหาน้ำเน่าเสีย
ปัญหาความเป็นระเบียบ
ปัญหาการต่อเติมอาคาร
ดูผลโหวด

สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
32767  
กระดานแสดงความคิดเห็น
[ ตั้งกระทู้ ]     [ กระทู้ทั้งหมด ]
  
การอนูญาติให้ผู้อยู่อาศัยในบ้านเอื้ออาทรโครงการ4ให้ทำสวนแปลงผักในเขตริมคลองร้อย
การที่ทางคณะกรรมการชุมชนโครงการ4 บ้านเอื้ออาทรได้อนุญาติให้ผู้อยู่อาศัยในโครงการ4ทำสวนแปลงผักใว้รับประทาน แต่ต้องดูแลต้นไม้ที่ทางเทศบาลมาลงไว้ด้วย ด้วยเหตุนั้นผู้อยู่อาศัยจึงได้ไปถางหญ้าที่ปกคลุมออกเพื่อที่จะได้ปลูกผักใว้ แต่พอลงผักเสร็จแล้ว ก็มีปัญหาตามมาอีกคนดูแลบมาบอกว่า ต้องทำรั้วด้วย(รั้วตามแบบที่คนดูแลกำหนดไว้) ถ้าไม่อย่างนั้จะไม่มีสิทธิ์ ในการทำแปลงผัก โดยให้ผู้อยู่อาศัยซื้อไม้มาทำรั้วให้ด้วย
อยากทราบว่าทางเทศบาลมีนโยบายแบบนี้ด้วยเหรอครับ เห็นทางผู้ดูแลบอกว่าเป็น โครงการถนนสีม่วงถวายพระเทพ น่าจะมีงบประมาณมาไม่ใช่เหรอครับ ในการทำรั้วริมทาง ชาวบ้านที่มาอาศัยปลูกผักไว้กินจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อไม้มาทำรั้วให้ละครับ อยากให้ทางสำนักเทศบาลช่วยตรวจสอบให้ด้วยเถอะครับ
ผู้อาศัยเอื้อาทร4 [charit1987@hotmail.com]     16 ก.พ. 2558 เวลา 17:32:02  

  
ความคิดเห็นที่ 1
admin ได้รับเรื่อง และนำแจ้งผู้บริหารเรียบร้อยแล้ว ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
admin    17 ก.พ. 2558 เวลา 13:02:33  

ร่วมแสดงความคิดเห็น
  
ชื่อ
รายละเอียด
อีเมล์    IP Address : 54.243.17.113
กรอกรหัสก่อนโพส