ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงาน
  ข้อมูลงบประมาณ(รายรับ-รายจ่าย)
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
  ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
  อำนาจหน้าที่
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  คำแถลงนโยบายนายก
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560
  สถานที่ท่องเที่ยว
  กฏบัตรตรวจสอบภายใน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุรจริต
  เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต
  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงาน
  คู่มือประชาชน
  บริการงานทะเบียนราษฎร
  บริการชำระภาษี
  การจดทะเบียนพาณิชย์
  บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
  บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
  บริการข้อมูลข่าวสาร
  บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
  งานสังคมสงเคราะห์
  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
  Download แบบฟอร์ม
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 61-64
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
  แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562)
  แผนดำเนินงานปี 2559
  แผนดำเนินงานปี 2560
  แผนอัตรากำลัง 4 ปี 2556-2559
  งบประมาณรายจ่าย ปี2559
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2559
  แผนอัตรากำลัง 4ปี 2558-2560(เพิ่มเติม)
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
  แผนดำเนินงานปี62
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 60 รอบ1
  แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2560
  ข้อมูลย้อนหลัง
ท่านคิดว่าปัญหาใดของเทศบาลตำบลบางเสาธงที่มีความรุนแรงและควรเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
ปัญหาน้ำท่วม
ปัญหาขยะมูลฝอย
ปัญหาน้ำเน่าเสีย
ปัญหาความเป็นระเบียบ
ปัญหาการต่อเติมอาคาร
ดูผลโหวด

สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
32767  
กระดานแสดงความคิดเห็น
[ ตั้งกระทู้ ]    
หัวข้อ โพสโดย วันที่ ตอบ อ่าน
สงสัยการใช้รถราชการ ณรงค์ 22 ส.ค. 2554 0 926
ทางเข้าเทศบาล ชาวบ้าน 11 ส.ค. 2554 0 817
ห้องน้ำชั้นล่างสกปกมาก ชาวบ้าน 02 ส.ค. 2554 2 871
ถนนทางเข้าโครงการ 3 , 4 เอื้ออาทร เอ 22 ก.ค. 2554 7 981
ขอชมเชย บร 07 ก.ค. 2554 4 1070
ขอทราบรหัสประจำบ้าน somsakkt 15 มิ.ย. 2554 1 1181
ชี้แจงเรื่องร้องเรียนถนนสาย X๑ และ X๒ เทศบาลตำบลบางเสาธง 06 มิ.ย. 2554 11 1156
ปิดถนน mm 31 พ.ค. 2554 4 2677
ทำไมหน้าตลาดต้องให้รถจอดสองข้างทาง เบื่อจริง 31 พ.ค. 2554 0 867
เหม็มขยะมากๆ คนแฝง 28 พ.ค. 2554 4 774
ชี้แจงเรื่องร้องเรียน ถนนสาย X1 และ X2 (ถนนทางเข้าโครงการ 2 3 และ 4) เทศบาลตำบลบางเสาธง 26 พ.ค. 2554 13 968
ไปดูถนนโครงการ 2 3 4 หน่อย นะครับท่านผู้บริหารเทศบาล เทพ 26 พ.ค. 2554 2 687
ถนนในโครงการ 2 3 4 พังเสียหาย ถนนห่วย 25 พ.ค. 2554 4 642
ทางเข้าแฟลต ชาวแฟลต 21 พ.ค. 2554 10 689
สอบถามการโอนย้าย ผอ.กองช่าง 19 พ.ค. 2554 3 747
ถนนพัง /น้ำขัง /ฟุ่นละออง ประชาชนตาดำๆ 16 พ.ค. 2554 7 662
ถนนพัง ประจวบ 16 พ.ค. 2554 5 510
ถนนในโครงการ 2 3 ประชาชน ฝุ่นเต็มปอด 16 พ.ค. 2554 2 613
ลำบากมากครับ ประชาชนผู้เสียภาษี 13 พ.ค. 2554 1 511
ร้องเรียน ผู้เดือดร้อน 11 พ.ค. 2554 10 639
ชี้แจงกรณี ถนน X1 และ X2 เทศบาลตำบลบางเสาธง 03 พ.ค. 2554 7 629
การดำเนินการเกี่ยวความเป็นระเบียบในชุมชน เทศบาลตำบลบางเสาธง 03 พ.ค. 2554 2 539
ถนนเข้าแฟลต Keaw 26 เม.ย. 2554 4 565
เรื่องถนนเข้าแฟลตค่ะ จรรจิรา 25 เม.ย. 2554 6 594
รับโอนย้ายเจ้าพนักงานธุรการไหมค่ะ น.ส.จุฑารัตน์ 15 มี.ค. 2554 2 939
ต้องการความเป็นธรรม คนไม่ได้รับความเป็นธรรม 07 มี.ค. 2554 0 668
ขอทางถนนจักร์ยานหน่อย ธัญพร 04 มี.ค. 2554 0 521
ไปดูงานของกรรมการ ธัญพร 02 มี.ค. 2554 1 643
ความยุติธรรม hklplj 02 มี.ค. 2554 2 647
ชี้แจงเรื่องถนนสาย X1 เทศบาลตำบลบางเสาธง 28 ก.พ. 2554 3 609

หน้าที่ :: 1   2   3   4   5   6   7