ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงาน
  ข้อมูลงบประมาณ(รายรับ-รายจ่าย)
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
  ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
  อำนาจหน้าที่
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  คำแถลงนโยบายนายก
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560
  สถานที่ท่องเที่ยว
  กฏบัตรตรวจสอบภายใน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุรจริต
  เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต
  คู่มือประชาชน
  บริการงานทะเบียนราษฎร
  บริการชำระภาษี
  การจดทะเบียนพาณิชย์
  บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
  บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
  บริการข้อมูลข่าวสาร
  บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
  งานสังคมสงเคราะห์
  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
  Download แบบฟอร์ม
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 61-64
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
  แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562)
  แผนดำเนินงานปี 2559
  แผนดำเนินงานปี 2560
  แผนอัตรากำลัง 4 ปี 2556-2559
  งบประมาณรายจ่าย ปี2559
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2559
  แผนอัตรากำลัง 4ปี 2558-2560(เพิ่มเติม)
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
  แผนดำเนินงานปี62
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 60 รอบ1
  แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2560
  ข้อมูลย้อนหลัง
ท่านคิดว่าปัญหาใดของเทศบาลตำบลบางเสาธงที่มีความรุนแรงและควรเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
ปัญหาน้ำท่วม
ปัญหาขยะมูลฝอย
ปัญหาน้ำเน่าเสีย
ปัญหาความเป็นระเบียบ
ปัญหาการต่อเติมอาคาร
ดูผลโหวด

สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
32767  
กระดานแสดงความคิดเห็น
[ ตั้งกระทู้ ]    
หัวข้อ โพสโดย วันที่ ตอบ อ่าน
ขอทราบรหัสประจำบ้าน somsakkt 15 มิ.ย. 2554 1 1148
ชี้แจงเรื่องร้องเรียนถนนสาย X๑ และ X๒ เทศบาลตำบลบางเสาธง 06 มิ.ย. 2554 11 1132
ปิดถนน mm 31 พ.ค. 2554 4 2648
ทำไมหน้าตลาดต้องให้รถจอดสองข้างทาง เบื่อจริง 31 พ.ค. 2554 0 841
เหม็มขยะมากๆ คนแฝง 28 พ.ค. 2554 4 749
ชี้แจงเรื่องร้องเรียน ถนนสาย X1 และ X2 (ถนนทางเข้าโครงการ 2 3 และ 4) เทศบาลตำบลบางเสาธง 26 พ.ค. 2554 13 939
ไปดูถนนโครงการ 2 3 4 หน่อย นะครับท่านผู้บริหารเทศบาล เทพ 26 พ.ค. 2554 2 660
ถนนในโครงการ 2 3 4 พังเสียหาย ถนนห่วย 25 พ.ค. 2554 4 616
ทางเข้าแฟลต ชาวแฟลต 21 พ.ค. 2554 10 670
สอบถามการโอนย้าย ผอ.กองช่าง 19 พ.ค. 2554 3 719
ถนนพัง /น้ำขัง /ฟุ่นละออง ประชาชนตาดำๆ 16 พ.ค. 2554 7 636
ถนนพัง ประจวบ 16 พ.ค. 2554 5 484
ถนนในโครงการ 2 3 ประชาชน ฝุ่นเต็มปอด 16 พ.ค. 2554 2 585
ลำบากมากครับ ประชาชนผู้เสียภาษี 13 พ.ค. 2554 1 492
ร้องเรียน ผู้เดือดร้อน 11 พ.ค. 2554 10 607
ชี้แจงกรณี ถนน X1 และ X2 เทศบาลตำบลบางเสาธง 03 พ.ค. 2554 7 604
การดำเนินการเกี่ยวความเป็นระเบียบในชุมชน เทศบาลตำบลบางเสาธง 03 พ.ค. 2554 2 512
ถนนเข้าแฟลต Keaw 26 เม.ย. 2554 4 541
เรื่องถนนเข้าแฟลตค่ะ จรรจิรา 25 เม.ย. 2554 6 573
รับโอนย้ายเจ้าพนักงานธุรการไหมค่ะ น.ส.จุฑารัตน์ 15 มี.ค. 2554 2 907
ต้องการความเป็นธรรม คนไม่ได้รับความเป็นธรรม 07 มี.ค. 2554 0 646
ขอทางถนนจักร์ยานหน่อย ธัญพร 04 มี.ค. 2554 0 497
ไปดูงานของกรรมการ ธัญพร 02 มี.ค. 2554 1 620
ความยุติธรรม hklplj 02 มี.ค. 2554 2 623
ชี้แจงเรื่องถนนสาย X1 เทศบาลตำบลบางเสาธง 28 ก.พ. 2554 3 589
ลำคาญเรื่องเสียงดัง ร้านบ้านซับแดง สุชาติ 26 ก.พ. 2554 2 704
ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการตั้งกระทู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของเทศบาลฯ ผู้ดูแลเว็ปไซต์ 25 ก.พ. 2554 1 518
รับจ้างตาย คนหมดหนทาง 25 ก.พ. 2554 0 665
ตลาด คนเดินตลาด 23 ก.พ. 2554 2 504
รับโอนพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3-5 งานการเจ้าหน้าที่ 22 ก.พ. 2554 2 490

หน้าที่ :: 1   2   3   4   5   6   7