ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงาน
  ข้อมูลงบประมาณ(รายรับ-รายจ่าย)
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
  ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
  อำนาจหน้าที่
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  คำแถลงนโยบายนายก
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561
  สถานที่ท่องเที่ยว
  กฏบัตรตรวจสอบภายใน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุรจริต
  เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต
  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงาน
  คู่มือประชาชน
  บริการงานทะเบียนราษฎร
  บริการชำระภาษี
  การจดทะเบียนพาณิชย์
  บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
  บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
  บริการข้อมูลข่าวสาร
  บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
  งานสังคมสงเคราะห์
  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
  Download แบบฟอร์ม
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 61-64
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
  แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562)
  แผนดำเนินงานปี 2561
  แผนดำเนินงานปี 2560
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563
  งบประมาณรายจ่าย ปี2559
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2559
  แผนอัตรากำลัง 4ปี 2558-2560(เพิ่มเติม)
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
  แผนดำเนินงานปี62
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 60 รอบ1
  แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2560
  ข้อมูลย้อนหลัง
ท่านคิดว่าปัญหาใดของเทศบาลตำบลบางเสาธงที่มีความรุนแรงและควรเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
ปัญหาน้ำท่วม
ปัญหาขยะมูลฝอย
ปัญหาน้ำเน่าเสีย
ปัญหาความเป็นระเบียบ
ปัญหาการต่อเติมอาคาร
ดูผลโหวด

สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
32767  
กระดานแสดงความคิดเห็น
[ ตั้งกระทู้ ]    
หัวข้อ โพสโดย วันที่ ตอบ อ่าน
ขยะใส่ถุงดำไม่เก็บ ออคิด 27 มิ.ย. 2562 3 25
สอบถามข้อมูลประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สมศรี 14 มี.ค. 2562 0 92
ขยะเต็มคลองระบายน้ำ มัชฌิมา 28 ม.ค. 2562 0 103
แนะนำเครื่องพิมพ์บัตรข้าราชการ สมศรี ขวัญทอง 11 ม.ค. 2562 0 122
ฝาท่อระบายน้ำชำรุด boss 09 ม.ค. 2562 0 106
ขยะล้นถัง(ซอยวัดบัวโรย) กรีนพาร์ค2 07 ม.ค. 2562 0 88
ช่วยกำจัดสุนัขจรจัด หน้ามินิบิ๊กซีซอยวัดบัวโรยด้วยค่ะ Mim Ozay 07 ก.ย. 2561 0 166
ปูนปิดท่อแตกเป็นรูขนาดวงกว้าง ิbin 09 ส.ค. 2561 0 163
ขยะ lll 20 พ.ค. 2561 1 250
เก็บขยะหน้าฝ.1 ประชาชน 05 มี.ค. 2561 1 331
เปิดไฟสนามกีฬา 1no 13 ธ.ค. 2560 2 364
การสร้างสนามแบตมินตัน Kwang 15 พ.ย. 2560 0 341
รบกวนช่วยจับสุนัขจรจัด หน้าตึกภัณฑิรา ซอยบัวโรย บางเสาธง Mim Ozay 09 ต.ค. 2560 0 325
คอสะพานทรุด ทนาธร 23 ส.ค. 2560 1 332
รบกวนช่วยดำเนินการแก้ไขให้ด้วยครับ bin 22 ส.ค. 2560 1 356
ช่วยมาเก็บขยะด้วย dexwat999@hotmail.com 20 เม.ย. 2560 1 406
อยากให้สร้างสะพานข้ามไปฝั่งคลองส่งน้ำได้จังครับ มนุษย์เดินดิน 24 ธ.ค. 2559 1 457
สุนัขจรจัดโครงการ 3กัดคนใครช่วยได้บ้าง ประชาชนในแฟลตโครงการ3 12 ต.ค. 2559 1 466
ซ่อมสะพาน ถนน โครงการ 4 ทำให้รถถนนเส้นโครงการ2ติดมาก ผู้ร่วมชะตากรรม 28 ก.ย. 2559 2 425
น้ำท่วมถนนนานเป็นอาทิตย์ คนทำงาน 26 ก.ย. 2559 3 390
เครื่องพิมพ์เช็ค บริษัทพีอาร์เอ็น 14 ก.ย. 2559 1 430
ปัญหาจราจรหน้าแฟตโครงการ 2 ผู้อาศัยแฟตโครงการ3-4 01 ก.ย. 2559 1 473
ขยะล้นถัง JWC 01 ส.ค. 2559 3 434
ติดตั้งไฟส่องสว่างไม่เหมาะสม คนเดือดร้อน 27 มิ.ย. 2559 2 489
กระถางปูนสี่เหลี่ยม เจ้าปัญหา คนใช้ซอย 09 เม.ย. 2559 1 780
ปัญหาขยะล้นถัง ธิษณา วุฒิยาสาร 24 มี.ค. 2559 1 479
ปัญหาขยะล้นถัง ธิษณา วุฒิยาสาร 24 มี.ค. 2559 2 438
ท่อระบายน้ำตัน ศรัณย์ 07 มี.ค. 2559 2 466
ห้ามขายอาหารริมฟูตบาท(ต่อ) พ่อส่งลูกไปโรงเรียน 17 ส.ค. 2558 1 599
เขาทำอะไรกัน คนทำงาน 26 มิ.ย. 2558 1 559

หน้าที่ :: 1   2   3   4   5   6   7