ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงาน
  ข้อมูลงบประมาณ(รายรับ-รายจ่าย)
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
  ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
  อำนาจหน้าที่
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  คำแถลงนโยบายนายก
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560
  สถานที่ท่องเที่ยว
  กฏบัตรตรวจสอบภายใน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุรจริต
  เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต
  คู่มือประชาชน
  บริการงานทะเบียนราษฎร
  บริการชำระภาษี
  การจดทะเบียนพาณิชย์
  บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
  บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
  บริการข้อมูลข่าวสาร
  บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
  งานสังคมสงเคราะห์
  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
  Download แบบฟอร์ม
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 61-64
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
  แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562)
  แผนดำเนินงานปี 2559
  แผนดำเนินงานปี 2560
  แผนอัตรากำลัง 4 ปี 2556-2559
  งบประมาณรายจ่าย ปี2559
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2559
  แผนอัตรากำลัง 4ปี 2558-2560(เพิ่มเติม)
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
  แผนดำเนินงานปี62
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 60 รอบ1
  แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2560
  ข้อมูลย้อนหลัง
ท่านคิดว่าปัญหาใดของเทศบาลตำบลบางเสาธงที่มีความรุนแรงและควรเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
ปัญหาน้ำท่วม
ปัญหาขยะมูลฝอย
ปัญหาน้ำเน่าเสีย
ปัญหาความเป็นระเบียบ
ปัญหาการต่อเติมอาคาร
ดูผลโหวด

สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
32767  
ข่าวประกวดราคา จัดซื้อ-จัดจ้าง
  ประกาศเทศบาลตำบลบางเสาธง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษา รถยนต์กระบะดีเซล 17 ธ.ค. 2561
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองสวัสดิการ 17 ธ.ค. 2561
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองสวัสดิการ 17 ธ.ค. 2561
  ประกาศเทศบาลตำบลบางเสาธง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ (กิจกรรมเนื่ 04 ธ.ค. 2561
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องเทศกิจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ย. 2561
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลฯ ประจำปี ๒๕๖๒ ด้วยวิธีป 27 พ.ย. 2561
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องเทศกิจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ย. 2561
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างงานปรับปรงห้องเทศกิจ 23 พ.ย. 2561
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 22 พ.ย. 2561
  ประกาศเทศบาลตำบลบางเสาธง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงลาน ค.ส.ล. ด้านหน้าอาคา 22 พ.ย. 2561
  ประกาศเทศบาลตำบลบางเสาธง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าประดับไฟ แสง สี พร้อมตกแต่งสถานที่ ส 20 พ.ย. 2561
  ประกาศเทศบาลตำบลบางเสาธง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเช่าเวทีพร้อมตกแต่งเวที เครื่องเสียง ป้า 20 พ.ย. 2561
  ประกาศเทศบาลตำบลบางเสาธง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำท่าน้ำและกระทงกลางน้ำ จำนวน ๑ โครง 20 พ.ย. 2561
  ประกาศเทศบาลตำบลบางเสาธง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการพัฒนาคุ 19 พ.ย. 2561
  ประกาศเทศบาลตำบลบางเสาธง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์ จำนวน ๘ หลัง โครงการประเพณีลอยกระ 13 พ.ย. 2561
  ประกาศเทศบาลตำบลบางเสาธง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๑ รายการ โครงการประเพณีลอย 13 พ.ย. 2561
  ประกาศเทศบาลตำบลบางเสาธง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าอาหารเสริม(นม) 13 พ.ย. 2561
  ประกาศเทศบาลตำบลบางเสาธง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (นม) 13 พ.ย. 2561
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง อาหารเสริม (นม) โรงเรียน 13 พ.ย. 2561
  ประกาศเทศบาลตำบลบางเสาธง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายสะพายผู้ชนะการประกวดนางนพมาศและขวัญใจ 12 พ.ย. 2561
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ จำนวน ๓ รายการ โครงการประเพณีลอยก 12 พ.ย. 2561
  ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลฯ ประจำปี ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 06 พ.ย. 2561
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๑๕๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ต.ค. 2561
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวนไม่น้อยกว่า ๔๐ที่นั่ง จำนวน ๔ คัน โดยว 12 ต.ค. 2561
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจา 28 ก.ย. 2561
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยประจำปีงบปร 28 ก.ย. 2561
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนเก็บกวาดทำความสะอาดถนนสายต่างๆ ในชุมชนเคหะเมืองใหม่บางพลี วาระท 26 ก.ย. 2561
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดถนนซอยต่างๆในช 24 ก.ย. 2561
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับโครงการประกวดชุมชนหน้าบ้านน่าม 21 ก.ย. 2561
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับโครงการประกวดชุมชนหน้าบ้านน่าม 21 ก.ย. 2561

หน้าที่ :: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11