ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงาน
  ข้อมูลงบประมาณ(รายรับ-รายจ่าย)
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
  ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
  คำแถลงนโยบายนายก
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560
  สถานที่ท่องเที่ยว
  คู่มือประชาชน
  บริการงานทะเบียนราษฎร
  บริการชำระภาษี
  การจดทะเบียนพาณิชย์
  บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
  บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
  บริการข้อมูลข่าวสาร
  บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
  งานสังคมสงเคราะห์
  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
  Download แบบฟอร์ม
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 61-64
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
  แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562)
  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่1 ปี2558
  แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
  แผนดำเนินงานปี 2558
  แผนดำเนินงานปี 2559
  แผนดำเนินงานปี 2560
  แผนอัตรากำลัง 4 ปี 2556-2559
  งบประมาณรายจ่าย ปี2559
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2558
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2557
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2556
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2558
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2557
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2556
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2559
  แผนอัตรากำลัง 4ปี 2558-2560(เพิ่มเติม)
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
  ข้อมูลย้อนหลัง
ท่านคิดว่าปัญหาใดของเทศบาลตำบลบางเสาธงที่มีความรุนแรงและควรเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
ปัญหาน้ำท่วม
ปัญหาขยะมูลฝอย
ปัญหาน้ำเน่าเสีย
ปัญหาความเป็นระเบียบ
ปัญหาการต่อเติมอาคาร
ดูผลโหวด

สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
32767  
ข่าวประชาสัมพันธ์
  ขอเชิญประชาชนในเขตเทศบาลนำสุนัข และแมวมาลงทะเบียนเพื่อฉีดวัคซีนและทำหมัน   20 ธ.ค. 2555
  ตอบข้อร้องเรียน เรื่องร้้านมันนี่ผับเปิดเกินเวลาเสียงดัง   14 ธ.ค. 2555
  ตอบข้อร้องเรียน รถเครื่องเสียง และโคโยตี้ ที่เยสบางพลี   14 ธ.ค. 2555
  ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2555   29 พ.ย. 2555
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนสาย X2   28 พ.ย. 2555
  ขอเชิญร่วมกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๕   30 ต.ค. 2555
  ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งต่อต้านยาเสพติด   29 ต.ค. 2555
  เชิญร่วมทำบุญจัดตั้งกองผ้าป่ามหากุศล ช่วยเหลือการศึกษาของเด็กพิการ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่   19 ต.ค. 2555
  ประกาศสอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมงคลนิมิตร   18 ต.ค. 2555
  ขอเชิญผู้สูงอายุ ๕๙ ปีขึ้นไปและผู้พิการ ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ   17 ต.ค. 2555
  ขอเชิญชวนประชาชนร่วมทำบุญช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ วัดพระบาทน้ำพุ   16 ต.ค. 2555
  นโยบายพัฒนาพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลบางเสาธง ในปี ๒๕๕๖   11 ต.ค. 2555
  โครงการมอบความสุขผู้สูงอายุ   04 ต.ค. 2555
  แจ้งปิดถนนแยกโรงเรียนเกวลินวิทยา   04 ต.ค. 2555
  การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีงานประเพณีรับบัว ประจำปี ๒๕๕๕   18 ก.ย. 2555
  ชี้แจงเบื้องต้นกรณีถนนทางเข้าแฟลตเคหะบางพลี โครงการ 2/3/4   18 ก.ย. 2555
  ประกาศสอบราคางานจ้างเหมาตรวจสุขภาพคัดกรองโรค โครงการเทศบาลห่วงใยสุขภาพอนามัยใส่ใจประชาชน   30 ส.ค. 2555
  เพลง อัคราภิรักษ์   23 ส.ค. 2555
  กิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์   23 ส.ค. 2555
  เชิญชวนประชนชนประดับธงตราสัญลักษณ์ 80 พรรษามหาราชินี   10 ส.ค. 2555
  ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา มหาราชินี   07 ส.ค. 2555
  เชิญร่วมงานเทศบาลเคลื่อนที่ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2555   07 ส.ค. 2555
  ผลการดำการแก้ไขปัญหาท่อน้ำอุดตันบริเวณ ฝ.11   30 ก.ค. 2555
  โครงการประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2555   13 ก.ค. 2555
  ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2555   02 ก.ค. 2555
  ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) เทศบาลตำบลบางเสาธง   27 มิ.ย. 2555
  รณรงค์รับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูการ   25 มิ.ย. 2555
  รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานบริหาร   13 มิ.ย. 2555
  โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   12 มิ.ย. 2555
  สกัด 98 แรงงานไทย ก่อนถูกหลอกให้ลักลอบไปทำงานต่างประเทศ   07 มิ.ย. 2555

หน้าที่ :: 3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13  
เทศบาลตำบลบางเสาธง ตำบลบางเสาธง กิ่ง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-2315-1606,0-2330-3501-5 โทรสาร.0-2315-1982
Copyright © 2005-2007 :: PETRO IT Ltd., Part :: All Right Reserved. :: info@petroit.net