ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงาน
  ข้อมูลงบประมาณ(รายรับ-รายจ่าย)
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
  ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
  คำแถลงนโยบายนายก
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560
  สถานที่ท่องเที่ยว
  คู่มือประชาชน
  บริการงานทะเบียนราษฎร
  บริการชำระภาษี
  การจดทะเบียนพาณิชย์
  บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
  บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
  บริการข้อมูลข่าวสาร
  บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
  งานสังคมสงเคราะห์
  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
  Download แบบฟอร์ม
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 61-64
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
  แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562)
  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่1 ปี2558
  แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
  แผนดำเนินงานปี 2558
  แผนดำเนินงานปี 2559
  แผนดำเนินงานปี 2560
  แผนอัตรากำลัง 4 ปี 2556-2559
  งบประมาณรายจ่าย ปี2559
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2558
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2557
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2556
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2558
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2557
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2556
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2559
  แผนอัตรากำลัง 4ปี 2558-2560(เพิ่มเติม)
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
  ข้อมูลย้อนหลัง
ท่านคิดว่าปัญหาใดของเทศบาลตำบลบางเสาธงที่มีความรุนแรงและควรเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
ปัญหาน้ำท่วม
ปัญหาขยะมูลฝอย
ปัญหาน้ำเน่าเสีย
ปัญหาความเป็นระเบียบ
ปัญหาการต่อเติมอาคาร
ดูผลโหวด

สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
32767  
ข่าวประชาสัมพันธ์
  วันแรงงานแห่งชาติ   23 เม.ย. 2556
  ประกาศ! เลื่อนวันสอบข้อเขียน(ภาค ก,ภาค ข)ในการสอบพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2556   22 เม.ย. 2556
  เชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2556   09 เม.ย. 2556
  รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งบริหาร   09 เม.ย. 2556
  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖   05 เม.ย. 2556
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   05 เม.ย. 2556
  ปิดถนนบริเวณคอสะพานซี 2   03 เม.ย. 2556
  วันนัดพบแรงงานใหญ่ จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 26-27 มี.ค.56 นี้   26 มี.ค. 2556
  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖   14 มี.ค. 2556
  หน่วยเลือกตั้งในเขตเเลือกตั้งที่ 2 อำเภอบางเสาธง   07 มี.ค. 2556
  เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 24 มีนาคม 2556   07 มี.ค. 2556
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ   19 ก.พ. 2556
  รับโอนพนักงานเทศบาล จำนวน ๑๙ อัตรา   15 ก.พ. 2556
  ประเพณีสงกรานต์พระประแดง   12 ก.พ. 2556
  นับพบแรงงานใหญ่จังหวัดสมุทรปราการ ปี๒๕๕๖   12 ก.พ. 2556
  ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศเดือนมกราคม 2556 ปรับตัวสูงขึ้นในอัตราที่ชะลอลง เนื่องจากแรงกดดันต่อเงินเฟ้อไม่ได้สูงมากนัก   12 ก.พ. 2556
  คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสั่งห้ามจำหน่ายของเล่นเบบี้คริสตัลหรือ   12 ก.พ. 2556
  ประชุมประชาคมเมืองเทศบาลตำบลบางเสาธง   08 ก.พ. 2556
  รับสมัครสรรหาบุคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ   01 ก.พ. 2556
  กำหนดการชำระภาษีป้าย ภาษีโรงเรือน และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2556   22 ม.ค. 2556
  แจ้งปิดซ่อมแซมถนนสาย X2   18 ม.ค. 2556
  ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๑   07 ม.ค. 2556
  ขอเชิญเยาวชนร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ในวันเด็กแห่งชาติ   03 ม.ค. 2556
  ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ เสาร์ที่ 12 มกราคม 2556   02 ม.ค. 2556
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เตือนผู้บริโภคให้ตรวจสอบสินค้าที่จำหน่ายในกระเช้าของขวัญปีใหม่ ป้องกันการได้รับสินค้าหมดอายุและไม่ได้คุณภาพ   25 ธ.ค. 2555
  เตือนผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อโฆษณาขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ยา เครื่องสำอางอันตรายต่อสุขภาพ   25 ธ.ค. 2555
  สมุทรปราการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุบัติเหตุช่วงปีใหม่ ปี ๒๕๕๖   25 ธ.ค. 2555
  ขนส่งปากน้ำจัดกิจกรรมตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน รับปีใหม่ 56   25 ธ.ค. 2555
  ขนส่งปากน้ำขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวังในช่วงเทศกาลปีใหม่   25 ธ.ค. 2555
  เตือนภัยโรคในช่วงฤดูหนาว   25 ธ.ค. 2555

หน้าที่ :: 2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12  
เทศบาลตำบลบางเสาธง ตำบลบางเสาธง กิ่ง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-2315-1606,0-2330-3501-5 โทรสาร.0-2315-1982
Copyright © 2005-2007 :: PETRO IT Ltd., Part :: All Right Reserved. :: info@petroit.net