ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงาน
  ข้อมูลงบประมาณ(รายรับ-รายจ่าย)
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
  ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
  คำแถลงนโยบายนายก
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560
  สถานที่ท่องเที่ยว
  คู่มือประชาชน
  บริการงานทะเบียนราษฎร
  บริการชำระภาษี
  การจดทะเบียนพาณิชย์
  บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
  บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
  บริการข้อมูลข่าวสาร
  บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
  งานสังคมสงเคราะห์
  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
  Download แบบฟอร์ม
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 61-64
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
  แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562)
  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่1 ปี2558
  แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
  แผนดำเนินงานปี 2558
  แผนดำเนินงานปี 2559
  แผนดำเนินงานปี 2560
  แผนอัตรากำลัง 4 ปี 2556-2559
  งบประมาณรายจ่าย ปี2559
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2558
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2557
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2556
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2558
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2557
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2556
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2559
  แผนอัตรากำลัง 4ปี 2558-2560(เพิ่มเติม)
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
  ข้อมูลย้อนหลัง
ท่านคิดว่าปัญหาใดของเทศบาลตำบลบางเสาธงที่มีความรุนแรงและควรเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
ปัญหาน้ำท่วม
ปัญหาขยะมูลฝอย
ปัญหาน้ำเน่าเสีย
ปัญหาความเป็นระเบียบ
ปัญหาการต่อเติมอาคาร
ดูผลโหวด

สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
32767  
ข่าวประชาสัมพันธ์
  งบแสดงฐานนะการเงิน ประจำปี 2557   22 ม.ค. 2558
  ระเบียบการแข่งขันฟุตซอลเทศบาลตำบลบางเสาธงคัพ ประจำปี 2558   19 ม.ค. 2558
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบางเสาธง   08 ม.ค. 2558
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   05 ม.ค. 2558
  ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ   05 ม.ค. 2558
  กำหนดการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่   23 ธ.ค. 2557
  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบางเสาธง   17 ธ.ค. 2557
  ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำบลบางเสาธง ตำแหน่งบริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น   01 ธ.ค. 2557
  เชิญร่วมงาน 5 ธันวามหาราช   19 พ.ย. 2557
  ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน x๑ และปรับปรุงภูมิทัศน์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   12 พ.ย. 2557
  ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   16 ต.ค. 2557
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมงคลนิมิตร ประจำภาคเรียนที่ 2/2557   16 ต.ค. 2557
  ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้พิการ   16 ต.ค. 2557
  เชิญร่วมประกวดนางนพมาศ หนูน้อยนพมาศ และประกวดกระทง เนื่องในงานประเพณีลอยกระทง   15 ต.ค. 2557
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งบริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นของเทศบาลตำบลบางเสาธง   13 ต.ค. 2557
  ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล   21 ส.ค. 2557
  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหาร   14 ส.ค. 2557
  เชิญร่วมงาน 12 สิงหา มหาราชินี (วันแม่แห่งชาติ) ประจำปี 2557   09 ส.ค. 2557
  เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๔ คัน   24 ก.ค. 2557
  ประกาศสอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาเด็กปฐมวัย   18 ก.ค. 2557
  ประกาศรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งบริหารงานเทศบาล   17 ก.ค. 2557
  ตอบข้อร้องเรียน เรื่อง งานก่อสร้างswan โครตอันตรายกับรถที่สัญจรไปมา   01 ก.ค. 2557
  1 กรกฏาคม นี้ กวดขันวินัยจราจร   30 มิ.ย. 2557
  ตอบข้อร้องเรียนเรื่อง กรณีบุกรุกที่ชายตลิ่งคลองสำโรง   26 มิ.ย. 2557
  โปรแกรมการแข่งขันฟุตซอลเทศบาลบางเสาธงคัพ ประจำปี 2557   13 มิ.ย. 2557
  รับสมัครทีมเข้าแข่งขันกีฬาฟุตซอล เทศบาลตำบลบางเสาธงคัพ   02 มิ.ย. 2557
  คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง   19 พ.ค. 2557
  จัดหางานปากน้ำจัดนัดพบแรงงานใหญ่ ปี 57 ช่วยเหลือผู้ว่างงาน   14 พ.ค. 2557
  ธ.ก.ส. เชิญชวนร่วมบริจาคช่วยเหลือชาวนา   14 พ.ค. 2557
  ขนส่งปากน้ำแจ้งหลักเกณฑ์การต่อใบอนุญาตผู้ประจำรถ   14 พ.ค. 2557

หน้าที่ :: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11  
เทศบาลตำบลบางเสาธง ตำบลบางเสาธง กิ่ง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-2315-1606,0-2330-3501-5 โทรสาร.0-2315-1982
Copyright © 2005-2007 :: PETRO IT Ltd., Part :: All Right Reserved. :: info@petroit.net