ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงาน
  ข้อมูลงบประมาณ(รายรับ-รายจ่าย)
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
  ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
  อำนาจหน้าที่
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  คำแถลงนโยบายนายก
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561
  สถานที่ท่องเที่ยว
  กฏบัตรตรวจสอบภายใน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุรจริต
  เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต
  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงาน
  คู่มือประชาชน
  บริการงานทะเบียนราษฎร
  บริการชำระภาษี
  การจดทะเบียนพาณิชย์
  บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
  บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
  บริการข้อมูลข่าวสาร
  บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
  งานสังคมสงเคราะห์
  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
  Download แบบฟอร์ม
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 61-64
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
  แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562)
  แผนดำเนินงานปี 2561
  แผนดำเนินงานปี 2560
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563
  งบประมาณรายจ่าย ปี2559
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2559
  แผนอัตรากำลัง 4ปี 2558-2560(เพิ่มเติม)
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
  แผนดำเนินงานปี62
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 60 รอบ1
  แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2560
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี2563
  ข้อมูลย้อนหลัง
ท่านคิดว่าปัญหาใดของเทศบาลตำบลบางเสาธงที่มีความรุนแรงและควรเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
ปัญหาน้ำท่วม
ปัญหาขยะมูลฝอย
ปัญหาน้ำเน่าเสีย
ปัญหาความเป็นระเบียบ
ปัญหาการต่อเติมอาคาร
ดูผลโหวด

สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
32767  
ข่าวประชาสัมพันธ์
  ประเพณีสงกรานต์พระประแดง   12 ก.พ. 2556
  ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศเดือนมกราคม 2556 ปรับตัวสูงขึ้นในอัตราที่ชะลอลง เนื่องจากแรงกดดันต่อเงินเฟ้อไม่ได้สูงมากนัก   12 ก.พ. 2556
  คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสั่งห้ามจำหน่ายของเล่นเบบี้คริสตัลหรือ   12 ก.พ. 2556
  นับพบแรงงานใหญ่จังหวัดสมุทรปราการ ปี๒๕๕๖   12 ก.พ. 2556
  ประชุมประชาคมเมืองเทศบาลตำบลบางเสาธง   08 ก.พ. 2556
  รับสมัครสรรหาบุคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ   01 ก.พ. 2556
  กำหนดการชำระภาษีป้าย ภาษีโรงเรือน และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2556   22 ม.ค. 2556
  แจ้งปิดซ่อมแซมถนนสาย X2   18 ม.ค. 2556
  ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๑   07 ม.ค. 2556
  ขอเชิญเยาวชนร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ในวันเด็กแห่งชาติ   03 ม.ค. 2556
  ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ เสาร์ที่ 12 มกราคม 2556   02 ม.ค. 2556
  เตือนผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อโฆษณาขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ยา เครื่องสำอางอันตรายต่อสุขภาพ   25 ธ.ค. 2555
  สมุทรปราการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุบัติเหตุช่วงปีใหม่ ปี ๒๕๕๖   25 ธ.ค. 2555
  ขนส่งปากน้ำจัดกิจกรรมตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน รับปีใหม่ 56   25 ธ.ค. 2555
  ขนส่งปากน้ำขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวังในช่วงเทศกาลปีใหม่   25 ธ.ค. 2555
  เตือนภัยโรคในช่วงฤดูหนาว   25 ธ.ค. 2555
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เตือนผู้บริโภคให้ตรวจสอบสินค้าที่จำหน่ายในกระเช้าของขวัญปีใหม่ ป้องกันการได้รับสินค้าหมดอายุและไม่ได้คุณภาพ   25 ธ.ค. 2555
  ขอเชิญประชาชนในเขตเทศบาลนำสุนัข และแมวมาลงทะเบียนเพื่อฉีดวัคซีนและทำหมัน   20 ธ.ค. 2555
  ตอบข้อร้องเรียน เรื่องร้้านมันนี่ผับเปิดเกินเวลาเสียงดัง   14 ธ.ค. 2555
  ตอบข้อร้องเรียน รถเครื่องเสียง และโคโยตี้ ที่เยสบางพลี   14 ธ.ค. 2555
  ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2555   29 พ.ย. 2555
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนสาย X2   28 พ.ย. 2555
  ขอเชิญร่วมกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๕   30 ต.ค. 2555
  ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งต่อต้านยาเสพติด   29 ต.ค. 2555
  เชิญร่วมทำบุญจัดตั้งกองผ้าป่ามหากุศล ช่วยเหลือการศึกษาของเด็กพิการ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่   19 ต.ค. 2555
  ประกาศสอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมงคลนิมิตร   18 ต.ค. 2555
  ขอเชิญผู้สูงอายุ ๕๙ ปีขึ้นไปและผู้พิการ ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ   17 ต.ค. 2555
  ขอเชิญชวนประชาชนร่วมทำบุญช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ วัดพระบาทน้ำพุ   16 ต.ค. 2555
  นโยบายพัฒนาพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลบางเสาธง ในปี ๒๕๕๖   11 ต.ค. 2555
  โครงการมอบความสุขผู้สูงอายุ   04 ต.ค. 2555

หน้าที่ :: 8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18  
เทศบาลตำบลบางเสาธง ตำบลบางเสาธง กิ่ง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-2315-1606,0-2330-3501-5 โทรสาร.0-2315-1982
Copyright © 2005-2007 :: PETRO IT Ltd., Part :: All Right Reserved. :: info@petroit.net