ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงาน
  ข้อมูลงบประมาณ(รายรับ-รายจ่าย)
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
  ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
  อำนาจหน้าที่
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  คำแถลงนโยบายนายก
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561
  สถานที่ท่องเที่ยว
  กฏบัตรตรวจสอบภายใน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุรจริต
  เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต
  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงาน
  คู่มือประชาชน
  บริการงานทะเบียนราษฎร
  บริการชำระภาษี
  การจดทะเบียนพาณิชย์
  บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
  บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
  บริการข้อมูลข่าวสาร
  บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
  งานสังคมสงเคราะห์
  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
  Download แบบฟอร์ม
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 61-64
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
  แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562)
  แผนดำเนินงานปี 2561
  แผนดำเนินงานปี 2560
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563
  งบประมาณรายจ่าย ปี2559
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2559
  แผนอัตรากำลัง 4ปี 2558-2560(เพิ่มเติม)
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
  แผนดำเนินงานปี62
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 60 รอบ1
  แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2560
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี2563
  ข้อมูลย้อนหลัง
ท่านคิดว่าปัญหาใดของเทศบาลตำบลบางเสาธงที่มีความรุนแรงและควรเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
ปัญหาน้ำท่วม
ปัญหาขยะมูลฝอย
ปัญหาน้ำเน่าเสีย
ปัญหาความเป็นระเบียบ
ปัญหาการต่อเติมอาคาร
ดูผลโหวด

สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
32767  
ข่าวประชาสัมพันธ์
  ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2556   25 พ.ย. 2556
  สอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมงคลนิมิตร ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๖   11 ต.ค. 2556
  โปรแกรมการแข่งขันฟุตซอลเทศบาลบางเสาธง ประจำปี 2556   16 ก.ย. 2556
  คำแถลง ของนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เรื่อง ข้อเสนอทางออกประเทศไทย   04 ก.ย. 2556
  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง   16 ส.ค. 2556
  โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2556   16 ส.ค. 2556
  เทศบาลตำบลบาเงสาธง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตำบลบางเสาธง   05 ส.ค. 2556
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฎิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาลตำบลบางเสาธง   17 ก.ค. 2556
  ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับ ตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล   11 ก.ค. 2556
  การจัดงานนัดพบแรงงานย่อยจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 7/2556   11 ก.ค. 2556
  ประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2556   11 ก.ค. 2556
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้บริหารผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น เทศบาลตำบลบางเสาธง   05 มิ.ย. 2556
  ประกาศวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งบริหารของเทศบาลตำบลบางเสาธง   27 พ.ค. 2556
  แขวงการทางสมุทรปราการ จะดำเนินการปิดการจราจรและเปิดทางเบี่ยงชั่วคราวในระหว่างการก่อสร้าง   14 พ.ค. 2556
  สอบราคาซื้อสอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมงคลนิมิตร   10 พ.ค. 2556
  ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลบางเสาธง   10 พ.ค. 2556
  ประกาศผลสอบพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2556   03 พ.ค. 2556
  วันแรงงานแห่งชาติ   23 เม.ย. 2556
  ประกาศ! เลื่อนวันสอบข้อเขียน(ภาค ก,ภาค ข)ในการสอบพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2556   22 เม.ย. 2556
  รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งบริหาร   09 เม.ย. 2556
  เชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2556   09 เม.ย. 2556
  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖   05 เม.ย. 2556
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   05 เม.ย. 2556
  ปิดถนนบริเวณคอสะพานซี 2   03 เม.ย. 2556
  วันนัดพบแรงงานใหญ่ จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 26-27 มี.ค.56 นี้   26 มี.ค. 2556
  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖   14 มี.ค. 2556
  เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 24 มีนาคม 2556   07 มี.ค. 2556
  หน่วยเลือกตั้งในเขตเเลือกตั้งที่ 2 อำเภอบางเสาธง   07 มี.ค. 2556
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ   19 ก.พ. 2556
  รับโอนพนักงานเทศบาล จำนวน ๑๙ อัตรา   15 ก.พ. 2556

หน้าที่ :: 7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17  
เทศบาลตำบลบางเสาธง ตำบลบางเสาธง กิ่ง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-2315-1606,0-2330-3501-5 โทรสาร.0-2315-1982
Copyright © 2005-2007 :: PETRO IT Ltd., Part :: All Right Reserved. :: info@petroit.net