ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงาน
  ข้อมูลงบประมาณ(รายรับ-รายจ่าย)
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
  ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
  อำนาจหน้าที่
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  คำแถลงนโยบายนายก
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560
  สถานที่ท่องเที่ยว
  กฏบัตรตรวจสอบภายใน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุรจริต
  เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต
  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงาน
  คู่มือประชาชน
  บริการงานทะเบียนราษฎร
  บริการชำระภาษี
  การจดทะเบียนพาณิชย์
  บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
  บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
  บริการข้อมูลข่าวสาร
  บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
  งานสังคมสงเคราะห์
  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
  Download แบบฟอร์ม
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 61-64
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
  แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562)
  แผนดำเนินงานปี 2559
  แผนดำเนินงานปี 2560
  แผนอัตรากำลัง 4 ปี 2556-2559
  งบประมาณรายจ่าย ปี2559
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2559
  แผนอัตรากำลัง 4ปี 2558-2560(เพิ่มเติม)
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
  แผนดำเนินงานปี62
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 60 รอบ1
  แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2560
  ข้อมูลย้อนหลัง
ท่านคิดว่าปัญหาใดของเทศบาลตำบลบางเสาธงที่มีความรุนแรงและควรเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
ปัญหาน้ำท่วม
ปัญหาขยะมูลฝอย
ปัญหาน้ำเน่าเสีย
ปัญหาความเป็นระเบียบ
ปัญหาการต่อเติมอาคาร
ดูผลโหวด

สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
32767  
ข่าวประชาสัมพันธ์
  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "รวมพลคนรักกีฬา มินิมาราธอน 2562"   15 พ.ค. 2562
  ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบางเสาธง   14 พ.ค. 2562
  ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2562   13 พ.ค. 2562
  รณรงค์ใช้ถุงผ้า   02 พ.ค. 2562
  รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่สอง   30 เม.ย. 2562
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ,พระฉายาลักษณ์ฯ (ธงญี่ปุ่น) และตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก (ธงญี่ปุ่น)โครงการส่งเสริมกิจกรรมงานพิธีและงานพระราชรัฐ   30 เม.ย. 2562
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผูกผ้าบริเวณรั้วสำนักงาน จำนวน ๒ ชั้น (สีขาว เหลือง) ขนาดความยาว ๙๙ เมตรโครงการส่งเสริมกิจกรรมงานพิธีและงานพระราชรัฐพิธี (กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส มหามงคลพระ   30 เม.ย. 2562
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงชาติ และธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โครงการส่งเสริมกิจกรรมงานพิธีและงานพระราชรัฐพิธี (กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ) โดยวิธี   30 เม.ย. 2562
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าประดับไฟเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณถนนสายเอ โครงการส่งเสริมกิจกรรมงานพิธีและงานพระราชรัฐพิธี (กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ) โดยวิธ   30 เม.ย. 2562
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ แบบแท่นตั้งพื้น โครงการส่งเสริมกิจกรรมงานพิธีและงานพระราชรัฐพิธี (กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ) โดยวิธีเ   30 เม.ย. 2562
  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2562   22 เม.ย. 2562
  รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562   17 เม.ย. 2562
  ประกาศเทศบาลตำบลบางเสาธง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   11 เม.ย. 2562
  ประกาศเทศบาลตำบลบางเสาธง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกฟุตซอล ตามโครงการฝึกอบรมกีฬาขั้นพื้นฐานสำหรับเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11 เม.ย. 2562
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว   10 เม.ย. 2562
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๑ คัน เพื่อเข้าร่วมพิธีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันเสาร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   05 เม.ย. 2562
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำพานพุ่มดอกไม้สด จำนวน ๑ พุ่ม วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชฯ วันเสาร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   05 เม.ย. 2562
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   04 เม.ย. 2562
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำพานพุ่มดอกไม้สด จำนวน ๑ พุ่ม ในงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี ๒๕๖๒ วันอาทิตย์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒   02 เม.ย. 2562
  สงกรานต์ปลอดภัย 62   02 เม.ย. 2562
  งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562   02 เม.ย. 2562
  ประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชน   21 มี.ค. 2562
  ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัด-จ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562   20 มี.ค. 2562
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๓๑ ชุด ในการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบางเสาธง ในวันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒   14 มี.ค. 2562
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำพานพุ่มดอกไม้สด จำนวน ๑ พุ่ม (พิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒)   14 มี.ค. 2562
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์   11 มี.ค. 2562
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๑๔ ชุด การจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางเสาธง ในวันอังคาร ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒   05 มี.ค. 2562
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะ (รถบัสปรับอากาศ ๒ ชั้น) จำนวน ๓ คัน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาลตำบลบางเสาธง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒   05 มี.ค. 2562
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาลตำบลบางเสาธง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒   05 มี.ค. 2562
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของสมนาคุณ จำนวน ๒ ชิ้น (โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาลตำบลบางเสาธง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒   05 มี.ค. 2562

หน้าที่ :: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11  
เทศบาลตำบลบางเสาธง ตำบลบางเสาธง กิ่ง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-2315-1606,0-2330-3501-5 โทรสาร.0-2315-1982
Copyright © 2005-2007 :: PETRO IT Ltd., Part :: All Right Reserved. :: info@petroit.net