ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงาน
  ข้อมูลงบประมาณ(รายรับ-รายจ่าย)
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
  ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
  อำนาจหน้าที่
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  คำแถลงนโยบายนายก
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560
  สถานที่ท่องเที่ยว
  กฏบัตรตรวจสอบภายใน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุรจริต
  เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต
  คู่มือประชาชน
  บริการงานทะเบียนราษฎร
  บริการชำระภาษี
  การจดทะเบียนพาณิชย์
  บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
  บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
  บริการข้อมูลข่าวสาร
  บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
  งานสังคมสงเคราะห์
  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
  Download แบบฟอร์ม
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 61-64
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
  แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562)
  แผนดำเนินงานปี 2559
  แผนดำเนินงานปี 2560
  แผนอัตรากำลัง 4 ปี 2556-2559
  งบประมาณรายจ่าย ปี2559
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2559
  แผนอัตรากำลัง 4ปี 2558-2560(เพิ่มเติม)
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
  แผนดำเนินงานปี62
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 60 รอบ1
  แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2560
  ข้อมูลย้อนหลัง
ท่านคิดว่าปัญหาใดของเทศบาลตำบลบางเสาธงที่มีความรุนแรงและควรเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
ปัญหาน้ำท่วม
ปัญหาขยะมูลฝอย
ปัญหาน้ำเน่าเสีย
ปัญหาความเป็นระเบียบ
ปัญหาการต่อเติมอาคาร
ดูผลโหวด

สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
32767  
ภาพกิจกรรม

ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ 2562
ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางเสาธง
เวลา 07.00 น. - ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
เวลา 08.00 น. - พิธีเปิดงาน โดยมี นางประนอม แซ่ลี้ นายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง เป็นประธาน
เวลา 08.30 น. - เด็กๆ ร่วมงาน ชมการแสดง จับสลากของรางวัลบนเวที เล่นเกมชิงรางวัลในซุ้มกิจกรรม กิน ดื่ม อาหารฟรี
เวลา 12.00 น. - สิ้นสุดการจัดงาน


ปิดสะพานข้ามคลองสำโรง(อนามัยหลังเก่า ท้ายซอยซับแดง)

เนื่องจากสะพานข้ามคลองสำโรง (อนามัยหลังเก่า ท้ายซอยซับแดง) ชำรุดเสียหายอาจเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ที่สัญจรไป-มา เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว เทศบาลตำบลบางเสาธง จึงขอประกาศ ปิดสะพานข้ามคลองสำโรง(อนามัยหลังเก่า ท้ายซอยซับแดง) เพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานให้อยู่ในสภาพแข็งแรงใช้งานได้ดังเดิมก่อน

จึงขอความร่วมมือให้ท่านหลีกเลี่ยงการใช้สะพานข้ามคลองสำโรง (อนามัยหลังเก่า ท้ายซอยซับแดง) และต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 2๙ พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่กองช่าง หมายเลขโทรศัพท์ 02-330-3501-5 ต่อ 30

ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561
เทศบาลตำบลบางเสาธง ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดี ที่ 22 พฤศจิกายน นี้ ณ สวนสาธารณสุขใจ เริ่มตั้งแต่ 16.30 น.เป็นต้นไป ซึ่งภายในงานจะมีกิจกรรมการประกวดนางนพมาศ ประกวดหนูน้อยนพมาศ และประกวดกระทงสวยงาม ความคิดสร้างสรรค์ และหากท่านใดสนใจจะเข้าร่วมการประกวด เพื่อชิงเงินรางวัล พร้อมถ้วยเกียรติยศ สามารถสมัครได้ที่กองการศึกษา เทศบาลตำบลบางเสาธง และติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-330-3501-5 ต่อ 35

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมช
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เทศบาลตำบลบางเสาธง จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระเพล จำนวน 9 รูป จากวัดมงคลนิมิต โดยมีนางประนอม แซ่ลี้ นายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง เป็นประธานในพิธี ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลบางเสาธง ได้ทำพบปะและทำกิจกรรมร่วมกัน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางเสาธง

โครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
เทศบาลตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกันจัดโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวันที่ 24 ตุลาคม 2561 โดยมีนายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ นายวิษณุพงษ์ สงวนสัจพงษ์ นายอำเภอบางเสาธง นางประนอม แซ่ลี้ นายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง เจ้าหน้าที่เทศบาล เจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่ตำรวจ จิตอาสาบางเสาธง รพ.สต.เมืองใหม่บางพลี กลุ่มสตรี อปพร.และประชาชน มาร่วมพัฒนาทำความสะอาดในครั้งนี้ ณ บริเวณคลองกลางระหว่างชุมชน 201-202

ประชุมเตรียมงานลอยกระทง
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เทศบาลตำบลบางเสาธงจัดการประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561โดยมีนางประนอม แซ่ลี้ นายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางเสาธง เพื่อหารือกับส่วนราชการ หน่วยงานใกล้เคียง และผู้นำชุมชน โดยกำหนดการจัดงานประเพณีลอยกระทงในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ สวนสุขใจ และมีการจัดการประกวดหนูน้อยนพมาศ นางนพมาศ และกระทงสวยงามและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจะเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน นี้ ท่านใดสนใจสามารถสมัครได้ที่กองการศึกษา เทศบาลตำบลบางเสาธง หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-330-3501-5 ต่อ 35

พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561เทศบาลตำบลบางเสาธง โดยนางประนอม แซ่ลี้ นายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง พร้อมเจ้าหน้าที่ และจิตอาสาบางเสาธง เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระบรมรูปทรงงาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวนสุขภาพคลองลัดโพธิ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งมีนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 89 รูป ปล่อยปลา พร้อมวางพวงมาลา และถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้


หน้าที่ :: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11