ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงาน
  ข้อมูลงบประมาณ(รายรับ-รายจ่าย)
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
  ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
  คำแถลงนโยบายนายก
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  คู่มือประชาชน
  บริการงานทะเบียนราษฎร
  บริการชำระภาษี
  การจดทะเบียนพาณิชย์
  บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
  บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
  บริการข้อมูลข่าวสาร
  บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
  งานสังคมสงเคราะห์
  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
  Download แบบฟอร์ม
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 61-64
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562)
  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่1 ปี2558
  แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
  แผนดำเนินงานปี 2558
  แผนดำเนินงานปี 2559
  แผนอัตรากำลัง 4 ปี 2556-2559
  งบประมาณรายจ่าย ปี2559
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2558
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2557
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2556
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2558
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2557
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2556
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2559
  แผนอัตรากำลัง 4ปี 2558-2560(เพิ่มเติม)
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
  ข้อมูลย้อนหลัง
ท่านคิดว่าปัญหาใดของเทศบาลตำบลบางเสาธงที่มีความรุนแรงและควรเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
ปัญหาน้ำท่วม
ปัญหาขยะมูลฝอย
ปัญหาน้ำเน่าเสีย
ปัญหาความเป็นระเบียบ
ปัญหาการต่อเติมอาคาร
ดูผลโหวด

สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
32767  
ภาพกิจกรรม

จัดทำประชาคมเพื่อแสดงความคิดเห็น การปิด-เปิดจราจรบริเวณแยกไทยพาณิชย์
ตามที่ สถานีตำรวจภูธรบางเสาธง จัดการจราจรแบบใหม่ โดยปิดการจราจรบริเวณจุดกลับรถแยกธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นเหตุให้ประชาชนที่อาศัยภายในเคหะเมืองใหม่บางพลี ไม่สามารถเลี้ยวขวาบริเวณดังกล่าวได้ ต้องไปกลับรถที่แยกโรงเรียนเกวลินวิทยา อาจไม่ได้รับความสะดวก เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณแยกไทยพาณิชย์ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวบางเสาธง เข้าร่วมการจัดทำประชาคมเพื่อแสดงความคิดเห็น การปิด-เปิดจราจรบริเวณแยกไทยพาณิชย์ (แยกเลี้ยวขวาเข้าเคหะฯ) ในวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ บริเวณโดมสนามกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ (กกท.เคหะเมืองใหม่บางพลี)

ขอเชิญร่วมงานสงกรานต์ 2561

ขอเชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 ในวันที่ 13 เมษายน 2561 ณ ลานหลวงพ่อนาคศักดิ์สิทธิ์ ตั้งแต่เวลา 8.00-17.00 น. ร่วมถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ สรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ชมขบวนแห่รถนางสงกรานต์ และนมัสการองค์หลวงพ่อนาคศักดิ์สิทธิ์


ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ
ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางเสาธง
เวลา 07.00 น. - ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
เวลา 08.00 น. - พิธีเปิดงาน โดยมี นางประนอม แซ่ลี้ นายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง เป็นประธาน
เวลา 08.30 น. - เด็กๆ ร่วมงาน ชมการแสดง จับสลากของรางวัลบนเวที เล่นเกมชิงรางวัลในซุ้มกิจกรรม กิน ดื่ม อาหารฟรี
เวลา 12.00 น. - สิ้นสุดการจัดงาน

วันพ่อแห่งชาติ 2560

เนื่องด้วยวันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เทศบาลตำบลบางเสาธง นำโดยนายก ประนอม แซ่ลี้ ได้จัดงานทำบุญเลี้ยงพระเช้า ตักบาตรอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 9 รูป ตั้งแต่เวลา 7.00 น. ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบางเสาธง และร่วมทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่เขตเทศบาล ในการนี้ขอเชิญชวนผู้ร่วมงานแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย หรือชุดสุภาพ ด้วยโทนสีเหลือง โดยพร้อมเพรียงกัน


ลอยกระทง60

เทศบาลตำบลบางเสาธง ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ณ สวนสุขใจ และเปิดรับสมัครผู้ประกวดหนูน้อยนพมาศผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง5 – 7ปี(เกิดปี พ.ศ. 2555–2553ประกวดนางนพมาศผู้สมัครจะต้องมีอายุ15-25ปี (เกิดปี พ.ศ. 2532545) ไม่จำกัดภูมิลำเนา ประกวดกระทง ฐานกระทงมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 15 นิ้ว และไม่เกิน 18 นิ้ว และฐานกระทงสามารถใช้วัสดุอะไรก็ได้แต่ส่วนอื่นให้เป็นวัสดุธรรมชาติ ผู้ที่สนใจ ประกวดนางนพมาศหรือหนูน้อยนพมาศ และประกวดกระทง สามารถขอรายละเอียดและใบสมัครได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่2พฤศจิกายน2560ที่ กองการศึกษา เทศบาลตำบลบางเสาธง หรือสอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-330-3501-5 ต่อ 35พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง รัชกาลที่ 9

ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพ

ผู้สูงอายุและผู้พิการ สามารถขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ ได้ ณ เทศบาลตำบลบางเสาธง บริเวณชั้น 1 ตั้งแต่บัดนี้ – 30 พฤศจิกายน 2560 ในวันและเวลาราชการหน้าที่ :: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11