ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงาน
  ข้อมูลงบประมาณ(รายรับ-รายจ่าย)
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
  ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
  อำนาจหน้าที่
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  คำแถลงนโยบายนายก
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561
  สถานที่ท่องเที่ยว
  กฏบัตรตรวจสอบภายใน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุรจริต
  เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต
  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงาน
  คู่มือประชาชน
  บริการงานทะเบียนราษฎร
  บริการชำระภาษี
  การจดทะเบียนพาณิชย์
  บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
  บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
  บริการข้อมูลข่าวสาร
  บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
  งานสังคมสงเคราะห์
  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
  Download แบบฟอร์ม
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 61-64
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
  แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562)
  แผนดำเนินงานปี 2561
  แผนดำเนินงานปี 2560
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563
  งบประมาณรายจ่าย ปี2559
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2559
  แผนอัตรากำลัง 4ปี 2558-2560(เพิ่มเติม)
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
  แผนดำเนินงานปี62
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 60 รอบ1
  แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2560
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี2563
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)
  ข้อมูลย้อนหลัง
ท่านคิดว่าปัญหาใดของเทศบาลตำบลบางเสาธงที่มีความรุนแรงและควรเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
ปัญหาน้ำท่วม
ปัญหาขยะมูลฝอย
ปัญหาน้ำเน่าเสีย
ปัญหาความเป็นระเบียบ
ปัญหาการต่อเติมอาคาร
ดูผลโหวด

สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
32767  
ภาพกิจกรรม

เชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง 2562

เทศบาลตำบลบางเสาธง ขอเชิญ

ร่วมงานประเพณีลอยกระทง 

ประจำปี 2562 ในวันจันทร์ 

ที่ 11 พฤศจิกายน นี้ 

ณ สวนสาธารณสุขใจ

 เริ่มตั้งแต่ 16.30 น.เป็นต้นไป โครงการเทศบาลเคลื่อนที่

เทศบาลตำบลบางเสาธงขอเชิญร่วม โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬาชุมชนโครงการ 3 ภายในงานพบกับ

รับลงทะเบียนสมัครงาน ให้คำปรึกษาแนะแนวอาชีพ ตรวจวัดสายตา ตรวจสุขภาพเบื้องต้น จำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด ประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำเกี่ยวกับมาตรา 40 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ รับสมัครสมาชิกพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ขออนุญาตประกอบกิจการต่างๆ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเสียภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย


วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

เทศบาลตำบลบางเสาธง ขอเชิญพสกนิกรทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ในวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางเสาธง
เวลา 06.30 น. ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 69 รูป
เวลา 08.00 น. ขอเชิญร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
เวลา 08.30 น. ขอเชิญร่วมเปิดป้ายสวนสาธารณะเทศบาลฯ (สวนสุขภาพ 60 ปี มหาราชินีฯ) และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯณ บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลฯ (สวนสุขภาพ 60 ปี มหาราชินีฯ)
เวลา 10.00 น. ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง ภายใต้โครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำคูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน (บูรณาการร่วมกันระหว่างจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอบางพลี อำเภอบางบ่อ และอำเภอบางเสาธง) ณ บริเวณวัดบางโฉลงนอก ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
เวลา 17.00 น. ขอเชิญร่วมชมการแสดงถวายพระพร มอบโล่แม่ดีเด่น พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล


ขอเชิญร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เทศบาลตำบลบางเสาธง ขอเชิญพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางเสาธง

เวลา 06.30 น. ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 68 รูป

เวลา 08.30 น. ขอเชิญร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

เวลา 10.00 น. ขอเชิญร่วมพัฒนาคลองสวนสาธารณะเทศบาลฯ (สวนสุขใจ) และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ณ บริเวณสวนหย่อมหลังเทศบาลฯ และสวนสาธารณะเทศบาล (สวนสุขใจ)

เวลา 17.00 น. ขอเชิญร่วมชมการแสดงถวายพระพร พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพร ชัยมงคล


12 สิงหา มินิมาราธอน เทศบาลตำบลบางเสาธง 2562

ขอเชิญร่วมกิจกรรม 12 สิงหา มินิมาราธอน เทศบาลตำบลบางเสาธง 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562

ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางเสาธง วิ่งระยะทาง10 กิโลเมตร รอบเคหะเมืองใหม่บางพลี สนใจสมัครหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลบางเสาธง หมายเลขโทรศัพท์ 0-2330-3501-4 ตามวัน เวลาราชการ ไม่เก็บค่าสมัคร มีเสื้อให้ 1 ตัว รับเพียง 2,000 เท่านั้น


ขอเชิญร่วมงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2562
ขอเชิญร่วมงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา เวลา 11.00 น. ทำบุญเลี้ยงพระ จำนวน 9 รูป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางเสาธง และเวลา 13.00 น. ตั้งขบวนแห่เทียนพรรษานำไปถวาย ณ วัดมงคลนิมิตร

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
อำเภอบางเสาธง นำโดยนายกำธร เวหน นายอำเภอบางเสาธง ร่วมกับเทศบาลตำบลบางเสาธง โดยนางประนอม แซ่ลี้ นายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และจิตอาสาบางเสาธง จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2562 เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และปฏิญาณ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยมีกิจกรรมทำความดีเฉลิมพระเกียรติ พัฒนาทำความสะอาด ณ สวนสาธารณสุขใจ


หน้าที่ :: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11