ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงาน
  ข้อมูลงบประมาณ(รายรับ-รายจ่าย)
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
  ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
  คำแถลงนโยบายนายก
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  คู่มือประชาชน
  บริการงานทะเบียนราษฎร
  บริการชำระภาษี
  การจดทะเบียนพาณิชย์
  บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
  บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
  บริการข้อมูลข่าวสาร
  บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
  งานสังคมสงเคราะห์
  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
  Download แบบฟอร์ม
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 61-64
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562)
  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่1 ปี2558
  แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
  แผนดำเนินงานปี 2558
  แผนดำเนินงานปี 2559
  แผนอัตรากำลัง 4 ปี 2556-2559
  งบประมาณรายจ่าย ปี2559
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2558
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2557
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2556
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2558
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2557
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2556
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2559
  แผนอัตรากำลัง 4ปี 2558-2560(เพิ่มเติม)
  ข้อมูลย้อนหลัง
ท่านคิดว่าปัญหาใดของเทศบาลตำบลบางเสาธงที่มีความรุนแรงและควรเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
ปัญหาน้ำท่วม
ปัญหาขยะมูลฝอย
ปัญหาน้ำเน่าเสีย
ปัญหาความเป็นระเบียบ
ปัญหาการต่อเติมอาคาร
ดูผลโหวด

สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
32767  
....เทศบาลตำบลบางเสาธงยินดีต้อนรับ...   
  บริจาคโลหิต
  ถวายสักการะพระบรมศพ
  เชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ ...
  ร่วมกันปลูกดอกทานตะวัน
  เปิดศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25 ...
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบางเสาธง
  ขอเชิญแห่เทียนพรรษา 2560
ถวายสักการะพระบรมศพ
จังหวัดสมุทรปราการ ขอเชิญประชาชนร่วมเดินทางเข้าเฝ้า ถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในวันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2560 รถออกเวลา 05.00 น. ที่หน้...
ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9
เทศบาลตำบลบางเสาธง ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ กับเท...
ร่วมกันปลูกดอกทานตะวัน
ขอเชิญชวนพี่น้องชาวบางเสาธง มาร่วมกันปลูกดอกทานตะวันพร้อมกันในวันพุธ ที่ 9 สิงหาคมนี้ เวลา 9.00 น. สำนักงานเทศบาลตำบลบางเสาธง เพื่อให้ออกดอกบานสะพรั่งทั่วแผ่นดินในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบร...
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
ช่่องทางสอบถามข้อมูลข่าวสารและช่องทางรับเรื่องร้องเรียน เทศบาลตำบลบางเสาธง
...
ขอเชิญแห่เทียนพรรษา 2560

เทศบาลตำบลบางเสาธง ขอเชิญแห่เทียนพรรษา จากลานหลวงพ่อนาคศักดิ์สิทธิ์ ไปถวาย ณ วัดมงคลนิมิตร ในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ร่วมทำบุญเลี้ยงพระเพล ในเวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ลานหลวง...

ช่วยมาเก็บขยะด้วย  (104/0) 20 เม.ย. 2560
อยากให้สร้างสะพานข้ามไปฝั่งคลองส่งน้ำได้จังครับ  (146/1) 24 ธ.ค. 2559
สุนัขจรจัดโครงการ 3กัดคนใครช่วยได้บ้าง  (176/1) 12 ต.ค. 2559
ซ่อมสะพาน ถนน โครงการ 4 ทำให้รถถนนเส้นโครงการ2ติดมาก  (198/2) 28 ก.ย. 2559
น้ำท่วมถนนนานเป็นอาทิตย์  (198/3) 26 ก.ย. 2559
เครื่องพิมพ์เช็ค  (189/1) 14 ก.ย. 2559
ปัญหาจราจรหน้าแฟตโครงการ 2  (229/1) 01 ก.ย. 2559
ขยะล้นถัง  (236/3) 01 ส.ค. 2559
ติดตั้งไฟส่องสว่างไม่เหมาะสม  (256/2) 27 มิ.ย. 2559
กระถางปูนสี่เหลี่ยม เจ้าปัญหา  (409/1) 09 เม.ย. 2559

ค้นหาหนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นLinkหน่วยงานเครือข่าย อปท.สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
GC 1111Google

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


<< Facebook เทศบาล >>

เทศบาลตำบลบางเสาธง ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-2315-1606,0-2330-3501-5 โทรสาร.0-2315-1982
Copyright © 2007 :: Bangsaothong.go.th :: All Right Reserved