ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงาน
  ข้อมูลงบประมาณ(รายรับ-รายจ่าย)
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
  ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
  คำแถลงนโยบายนายก
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  คู่มือประชาชน
  บริการงานทะเบียนราษฎร
  บริการชำระภาษี
  การจดทะเบียนพาณิชย์
  บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
  บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
  บริการข้อมูลข่าวสาร
  บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
  งานสังคมสงเคราะห์
  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
  Download แบบฟอร์ม
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 61-64
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562)
  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่1 ปี2558
  แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
  แผนดำเนินงานปี 2558
  แผนดำเนินงานปี 2559
  แผนอัตรากำลัง 4 ปี 2556-2559
  งบประมาณรายจ่าย ปี2559
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2558
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2557
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2556
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2558
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2557
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2556
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2559
  แผนอัตรากำลัง 4ปี 2558-2560(เพิ่มเติม)
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
  ข้อมูลย้อนหลัง
ท่านคิดว่าปัญหาใดของเทศบาลตำบลบางเสาธงที่มีความรุนแรงและควรเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
ปัญหาน้ำท่วม
ปัญหาขยะมูลฝอย
ปัญหาน้ำเน่าเสีย
ปัญหาความเป็นระเบียบ
ปัญหาการต่อเติมอาคาร
ดูผลโหวด

สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
32767  
....เทศบาลตำบลบางเสาธงยินดีต้อนรับ...   
  จิตอาสาเฉพาะกิจฯรับมอบสิ่งของพระราชทาน
  ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพ
  ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง
  ประกาศราคากลางจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนตุลาคม 2560
  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
  รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่สาม
  ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล
  ชาวบางเสาธงปลูกดอกเรือง ด้วยใจ ถวายพ่อ
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง รัชกาลที่ 9
...
ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพ

ผู้สูงอายุและผู้พิการ สามารถขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ ได้ ณ เทศบาลตำบลบางเสาธง บริเวณชั้น 1 ตั้งแต่บัดนี้

ถวายสักการะพระบรมศพ
จังหวัดสมุทรปราการ ขอเชิญประชาชนร่วมเดินทางเข้าเฝ้า ถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในวันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2560 รถออกเวลา 05.00 น. ที่หน...
ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9
เทศบาลตำบลบางเสาธง ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ กับเ...
ร่วมกันปลูกดอกทานตะวัน
ขอเชิญชวนพี่น้องชาวบางเสาธง มาร่วมกันปลูกดอกทานตะวันพร้อมกันในวันพุธ ที่ 9 สิงหาคมนี้ เวลา 9.00 น. สำนักงานเทศบาลตำบลบางเสาธง เพื่อให้ออกดอกบานสะพรั่งทั่วแผ่นดินในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบ...
Hi  (3/0) 21 ต.ค. 2560
Hi  (5/0) 20 ต.ค. 2560
Hi  (3/0) 19 ต.ค. 2560
Hi  (4/0) 19 ต.ค. 2560
รบกวนช่วยจับสุนัขจรจัด หน้าตึกภัณฑิรา ซอยบัวโรย บางเสาธง  (16/0) 09 ต.ค. 2560
  (17/0) 28 ก.ย. 2560
คอสะพานทรุด  (30/1) 23 ส.ค. 2560
รบกวนช่วยดำเนินการแก้ไขให้ด้วยครับ  (29/1) 22 ส.ค. 2560
ช่วยมาเก็บขยะด้วย  (119/0) 20 เม.ย. 2560
อยากให้สร้างสะพานข้ามไปฝั่งคลองส่งน้ำได้จังครับ  (172/1) 24 ธ.ค. 2559

ค้นหาหนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น


Linkหน่วยงานเครือข่าย อปท.สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
GC 1111Google

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


<< Facebook เทศบาล >>

เทศบาลตำบลบางเสาธง ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-2315-1606,0-2330-3501-5 โทรสาร.0-2315-1982
Copyright © 2007 :: Bangsaothong.go.th :: All Right Reserved