ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงาน
  ข้อมูลงบประมาณ(รายรับ-รายจ่าย)
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
  ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
  คำแถลงนโยบายนายก
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  คู่มือประชาชน
  บริการงานทะเบียนราษฎร
  บริการชำระภาษี
  การจดทะเบียนพาณิชย์
  บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
  บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
  บริการข้อมูลข่าวสาร
  บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
  งานสังคมสงเคราะห์
  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
  Download แบบฟอร์ม
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 61-64
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562)
  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่1 ปี2558
  แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
  แผนดำเนินงานปี 2558
  แผนดำเนินงานปี 2559
  แผนอัตรากำลัง 4 ปี 2556-2559
  งบประมาณรายจ่าย ปี2559
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2558
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2557
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2556
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2558
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2557
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2556
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2559
  แผนอัตรากำลัง 4ปี 2556-2559(แก้ไขเพิ่มเต
  ข้อมูลย้อนหลัง
ท่านคิดว่าปัญหาใดของเทศบาลตำบลบางเสาธงที่มีความรุนแรงและควรเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
ปัญหาน้ำท่วม
ปัญหาขยะมูลฝอย
ปัญหาน้ำเน่าเสีย
ปัญหาความเป็นระเบียบ
ปัญหาการต่อเติมอาคาร
ดูผลโหวด

สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
32767  
....เทศบาลตำบลบางเสาธงยินดีต้อนรับ...   
  ทำฟันฟรี
  ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายแด่พ่อหลวง
  รับโอนพนักงานเทศบาล
  สงกรานต์60
  ร่วมประชุมร่วมระหว่างผู้บิหาร ประชาชน คณะกรรมการบริหารชุมชนและภาคีเครือข่าย
  จังหวัดเคลื่อนที่
  ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมสะพานทางเดินเท้า จำนวน 3 จุด
  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.ถนนสายซี 2
  ประกาศจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ถนนซี 2
  รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่หนึ่ง
ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายแด่พ่อหลวง
เทศบาลตำบลบางเสาธง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ขอเชิญร่วมอบรมการทำดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน 2...
สงกรานต์60
ขอเชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 ในวันที่ 13 เมษายน 2560 ณ ลานหลวงพ่อนาคศักดิ์สิทธิ์ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ร่วมทำบุญเลี้ยงพระเพล พระสงฆ์จำนวน 9 รูป สรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ชมขบวนแ...
ร่วมประชุมร่วมระหว่างผู้บิหาร ประชาชน คณะกรรมการบริหารชุมชนและภาคีเครือข่าย

ขอเชิญร่วมประชุมร่วมระหว่างผู้บิหาร ประชาชน คณะกรรมการบริหารชุมชนและภาคีเครือข่าย โดยมีนางประนอม แซ่ลี้ นายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หน่วยงานราชการในพื้นท...

จังหวัดเคลื่อนที่

      จังหวัดสมุทรปราการ และเทศบาลตำบลบางเสาธง ขอเชิญพี่น้องประชาชนทุกท่าน ร่วมงานหน่วยเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน หรืองานจังหวัดเคลื่อนที่...

วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา มหาราชินี

เนื่องในวโรกาส วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา มหาราชินี เทศบาลตำบลบางเสาธง ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ 84 รูป ในเวลา 7 นาฬิกา ณ ลานหลวงพ่อนาคศักดิ์สิท...

ช่วยมาเก็บขยะด้วย  (66/0) 20 เม.ย. 2560
อยากให้สร้างสะพานข้ามไปฝั่งคลองส่งน้ำได้จังครับ  (122/0) 24 ธ.ค. 2559
สุนัขจรจัดโครงการ 3กัดคนใครช่วยได้บ้าง  (145/0) 12 ต.ค. 2559
ซ่อมสะพาน ถนน โครงการ 4 ทำให้รถถนนเส้นโครงการ2ติดมาก  (175/1) 28 ก.ย. 2559
น้ำท่วมถนนนานเป็นอาทิตย์  (175/2) 26 ก.ย. 2559
เครื่องพิมพ์เช็ค  (167/1) 14 ก.ย. 2559
ปัญหาจราจรหน้าแฟตโครงการ 2  (205/1) 01 ก.ย. 2559
ขยะล้นถัง  (210/3) 01 ส.ค. 2559
ติดตั้งไฟส่องสว่างไม่เหมาะสม  (235/2) 27 มิ.ย. 2559
กระถางปูนสี่เหลี่ยม เจ้าปัญหา  (371/1) 09 เม.ย. 2559

ค้นหาหนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นLinkหน่วยงานเครือข่าย อปท.สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
GC 1111Google

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


<< Facebook เทศบาล >>

เทศบาลตำบลบางเสาธง ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-2315-1606,0-2330-3501-5 โทรสาร.0-2315-1982
Copyright © 2007 :: Bangsaothong.go.th :: All Right Reserved